Emaily a emailová komunikace

Webmail Savana.cz

Nastavení email klientů

Ověřování emailové komunikace

Doménový a emailový alias

Popis rozdílu mezi doménovým a emailovým aliasem a jejich využití.

Stahování pošty na Gmail.com

Návod popisující stahování pošty na Gmail.com skrze POP3 protokol za nahrazením přesměrovávání zpráv.

Automatické nastavení emailů (Autodiscover)

Návod za vytvořením systému pro automatické nastavení emailů v rámci poštovního klienta (autodiscover).

Nastavení SMTP savana.cz na Gmail

Nastavení SMTP savana.cz na službě Gmail.

Změna hesla k emailové schránce

PHP funkce Mail()

Test komunikace s poštovním serverem skrze příkazový řádek

Hromadné rozesílání emailů

Důležité informace pro rozesílání hromadných emailů.

Podpis v HTML

Postup nastavení pro využívání HTML podpisu s obrázky.

Blokace některých typů příloh

Článek popisující důvody a příklady zákazaných příloh v rámci emailové komunikace.

Zálohování a exportování obsahu emailových schránek

Získání zdrojového kódu e-mailové zprávy

Návod popisující získání zdrojového kódu e-mailové zprávy uvnitř Webmail savana.cz či poštovního programu.

Přenos emailů v rámci klienta

Jednoduchý přenos emailů v rámci nastaveného poštovního klienta. Například při změně poskytovatele poštovního serveru.

Uživatelské nastavení emailu

Nastavení pošty na Gmail

Stručný návod na nastavení pošty skrze službu Gmail od Google.com.

Obecné informace o emailu

Základní informace a nastavení pro emailovou komunikaci na našem poštovním serveru.

Groupware

English Česky Dutch