Blokace některých typů příloh

Z důvodu ochrany našich klientů proti potencionálním virům jsou blokovány některé typy příloh. Tyto přílohy mohou obsahovat škodlivý kód, který může být stažen do zařízení a dané zařízený poškodit. Omezení se týká jak příchozí, tak odchozí pošty.

Konkrétně se jedná o následující soubory.

.ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jse, .lib, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .src, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh

Blokovány jsou také zaheslované přílohy.

Pokud zpráva obsahuje některou z těchto příloh, bude odesílateli odeslána zpráva s informací o zablokování emailu na základě nepovolené přílohy.

English Česky Dutch