Přenos emailů v rámci klienta

Nejjednodušší formou přenosu emailů v rámci klienta (a to jak pro POP3 tak IMAP protokol) je uložení pošty do místních složek. Zvláště pak pokud je třeba emailovou schránku v rámci poštovního klienta odstranit a poté znovu vložit s jiným nastavením. Není k tomu třeba nějakého speciálního nástroje nebo dalšího programu.

Mozilla Thunderbird

V prvním kroku je třeba v rámci místních složek vytvořit příslušné složky aby jsme věděli kam pošta bude v budoucí emailové schránce patřit (doporučujeme tedy zachovat názvy složek).

Pokud budete přenášet více schránek najednou touto metodou pak doporučuji tuto informaci vložit i do názvu složky (např. “obchod@demo.cz - Doručená pošta”, “info@demo.cz” - Odeslaná pošta atd.)

Poté již jen uchopíme poštu ze složky Vaší emailové schránky a přesunem jí tažením do složky v rámci “Místní složky”. Pro hromadné označení pošty v rámci složek doporučujeme stisknout kombinaci kláves “Alt” + písmeno “A” pro označení všech položek.

Takto přesunete veškerou poštu do místních složek a emailová schránka tak zůstane prázdná. V tomto kroku můžete již emailovou schránku bez obav odstranit a vložit ji znovu například s jiným protokolem nebo jen například schránce změnit nastavení na jiné servery. Poštu si tímto způsobem nenesete nijak ve schránce ale v poštovním klientu.

Poté již jen poštu stejným způsobem vytáhnete z místních složek a vložíte ji do nově nadefinované schránky již na jiném protokolu a nebo jiném poštovním serveru. V případě schránky přes IMAP Vás upozorňujeme že si musíte nejdříve zkontrolovat zda má cílová schránka dostatečnou velikost pro přijetí všech příslušných zpráv.

English Česky Dutch