Ověřování emailové komunikace

DMARC - Ověření emailové komunikace

Nápověda pro nastavení ověření emailové komunikace v návaznosti na existující SPF a DKIM, včetně zpětné vazby tzv. DMARC záznam.

SPF - Seznam povolených poštovních serverů

Nápověda pro nastavení seznamu povolených poštovních serverů tzv. SPF záznam.

DKIM - Doménový podpis odchozích mailů

Nápověda pro nastavení doménového podpisu pro odchozí poštu tzv. DKIM záznam.

English Česky Dutch