Získání zdrojového kódu e mailové zprávy

V některých případech nestačí pouze viditelný obsah e-mailové zprávy a je třeba si získat celý zdroj zprávy. Jedná se zejména o řešení technických problémů s nedoručením e-mailu či doručování spamu.

Na následujících obrázcích je vysvětleno, jak tento zdrojový kód získat v jednotlivých poštovních klientech.

Webmail Icewarp na savana.cz

Naše webové rozhraní Icewarp vyžaduje stisknutí druhého tlačítka myši pro vyvolání kontextové nabídky s volbou “Všechny hlavičky”, či přímo “Zdroj”.

Microsoft Outlook

V horní části okna zprávy vyberte “” a vyberte volbu “Zobrazit zdroj zprávy”.

Mozilla Thunderbird

Při otevření požadované zprávy najdete zobrazení hlavičky pod tlačítkem “Další akce - Zobrazit zdrojový kód…”.

Webové rozhraní Seznam.cz

V detailu zprávy najdete zobrazení hlavičky pod tlačítkem “Další - Zobrazit hlavičku”, pod rychlou odpovědí.

Webové rozhraní Gmail.com (mail.google.com)

Rozhraní Gmail.com skrývá zobrazení hlavičky vedle tlačítka pro odpověď, pod volbou “Zobrazit originál”.

English Česky Dutch