Hromadné rozesílání emailů

Mnoho provozovatelů internetových prezentací využívá rozesílání různých newsletterů, novinek či bulletinů pro své zákazníky. Zde uvádíme pár důležitých informací, které je nutné dodržovat při rozesílání hromadných emailů.

Počet odeslaných emailů přes SMTP server je omezený dle jednotlivých tarifů:

 • Webhosting - tarif SAVANA 100 až SAVANA 201
 • 500 emailů pomocí PHP funkce mail() pro celý hostingový účet
 • 500 emailů pomocí SMTP serveru (smtp.savana.cz) na jednu emailovou schránku (SMTP není přístupné z hostingového účtu)
 • Managed VPS a Profi VPS - tarif SAVANA 500 až SAVANA 9000
 • 5 000 emailů za den pomocí PHP funkce mail() pro celý hostingový účet
 • 1 000 emailů pomocí SMTP serveru (smtp.savana.cz) na jednu emailovou schránku

Limit je platný 24 hodin od jeho aktivace, tedy pokud dojde k blokaci například v 18:33, je možné zasílat další emaily až následující den od 18:33. Upozorňujeme, že neplatí tedy odblokování od půlnoci přechodem na nový kalendářní den. Jedná se o účinnou ochranu proti spamování kompromitovanými emaily.

Dále informujeme že nelze problematiku obejít odesláním jedné zprávy více příjemcům. Zde je za prvé počet příjemců omezen na 50 a i v takovém případě je to bráno jako odeslání 50 zpráv a nikoliv jedné. Dalším limitem s kterým se můžete setkat je v případě odesílání hromadných zpráv s přílohami, zde je limitem 1 GB odeslaných dat na 24 hodin.

Pro rozesílání emailů můžete využít dvě cesty:

 1. Přes SMTP napřímo (SMTP spojení s přihlášením): Stejný způsob využívají běžné poštovní programy jako jsou Outlook či Thunderbird. Zde je aktivní výše zmíněné omezení počtu rozesílaných emailů. Do limitu se započítávají pouze emaily, které jdou mimo domény umístěné na mailserveru savana.cz. Nad emaily, které odesíláte přes naše SMTP ztrácíte kontrolu, nelze si tedy aktivně zobrazit, zda už byl email odeslán či zůstal ve frontě. O těchto stavech (nemožnost doručení) vás aktivně informuje samotný mailserver na základě nastavených pravidel.
 2. Funkce mail () - daleko vhodnější možnost pro odesílání hromadných emailů ve VPS účtech. Takto vygenerované emaily jsou přijaty ihned a odesílany dle zpracování fronty. Během 24 hodin můžete odeslat maximálně 5 000 emailů. Emaily které by byli předávány funkci mail() nad rámec denního limitu (5 000 emailů) nebudou do fronty vůbec přijaty (provádějte tedy kontrolu toho zda funkce mail() byla dokončena v pořádku či nikoliv).

Pozor na INODY

Emaily jsou po vygenerování funkcí mail() přesunuty do složky /var/mail/in, kde jsou zpracovány kontrolním skriptem, který sanitizuje případné nedostatky ohledně norem hlaviček, tak aby byl co nejvíce průchodný pro různé SPAMfiltry. Poté jsou přesunuty do složky /var/mail/out, odkud jsou v pravidelných intervalech po malých dávkách odebírány poštovním démonem a jsou předány hlavnímu mailserveru k odeslání. Po odeslání jsou pak emaily uloženy do složky /var/mail/sent, kde jsou zprávy uchovávány po dobu tří dnů a následně smazány.

Pro hromadné rozesílání mailů se doporučuje druhá varianta pomocí funkce mail(). U první volby není problém v tom, že bychom nechtěli nastavit vyšší limity, ale emaily jsou nastavovány a kontrolovány přes šablonu a jakákoliv ruční změna limitu schránek by byla spolehlivě do několika hodin přepsána na defaultní hodnotu. Samotná administrace takovou volbu neumožňuje.

Poznámka: Vždy platí – jeden email ve frontě k odeslání = 1 INOD. Tzn., že když vytvoříte frontu 2 tisíc emailů, tak se Vám může zaplnit celý účet, pokud nemáte dostatečnou kapacitu volných INODŮ (2 000 inodů).

Rozesílání emailů pomocí cizích SMTP

Pro odesílání pošty můžete skrze scripty volat a používat SMTP jiných poskytovatelů. Z tohoto důvodu omezujeme úplně, nebo částečně tyto porty:

 • Webhosting - tarif SAVANA 100 až SAVANA 201
 • plně blokován port 25
 • plně blokován port 465
 • plně blokován port 587
 • Managed VPS a Profi VPS - tarif SAVANA 500 až SAVANA 9000
 • port 25 omezen na 10 emailů za 1 minutu
 • port 465 omezen na 10 emailů za 1 minutu
 • port 587 omezen na 10 emailů za 1 minutu

Pokud překročíte nastavená omezení pro odesílání emailů, bude odesílání dalších emailů automaticky blokováno na 2 hodiny. Po uplinutí tohoto času, bude opět možné emaily odesílat.

U tarifu SAVANA 500 až SAVANA 9000 je možné omezující limit zrušit přikoupením veřejné IPv4 adresy. Poté porty pro odesílání emailů neomezujeme a zákazník je tak plně odpovědný za případnou blokaci této IPv4 adresy a její zařazení na blacklisty. Po dobu nezbytně nutnou pro odstranění záznamu této IPv4 adresy z blacklistů, může být IPv4 adresa omezena v extrémním případě až na dobu 30 dnů. To záleží na charakteru konkrétního spamlistu, na který je IPv4 adresa začleněna.

English Česky Dutch