Test komunikace s poštovním serverem skrze příkazový řádek

V ojedinělých případech může nastat problém v komunikaci s naším poštovním serverem v rámci Vašeho připojení k internetu. Následující návod ukazuje možnosti které pomohou našim pracovníkům získat bližší informace.

Windows 8.1 (Windows 7)

V případě operačního systému Windows je třeba vyvolat nabídku “Start” a zde vybrat nabídku “Spustit…”.

V rámci služby “Spustit” zadáte k otevření příkazového řádku skrze příkaz “cmd”.

Nyní již můžete využít přímo příkazového řádku a to ve tvaru “ping smtp.savana.cz”. Výsledek by měl být stejný či velice podobný jako na obrázku:

Windows 10

V případě operačního systému Windows 10 je třeba vyvolat nabídku “Hledat” (skrze ikonu lupy) a zde dohledat nabídku “Spustit…”.

V rámci služby “Spustit” zadáte k otevření příkazového řádku skrze příkaz “cmd”.

Nyní již můžete využít přímo příkazového řádku a to ve tvaru “ping smtp.savana.cz”. Výsledek by měl být stejný či velice podobný jako na obrázku:

MacOSX a Linux

Po spuštění terminálu zadejte jednotlivě následující příkazy:

ping -c 10 smtp.savana.cz

telnet smtp.savana.cz 25

telnet smtp.savana.cz 465

Ukončení komunikace skrze telnet provedete předáním klávesy “Esc” a potvrdíte “Enterem”.

English Česky Dutch