Datové centrum

Servery Webglobe, s.r.o. jsou umístěny ve velmi moderním datovém centru v ČR. Tato silná slova si dovolujeme použít z důvodu, že datové centrum splňuje podmínky standardu TIER 4.

Datové centrum je připojeno na dva nezávislé třífázové přívody el. energie, které jsou nezávisle zálohovány pomocí UPS technologie (Uninterruptible Power Supply (Source)) zajišťující vykrytí krátkých výpadků el. energie a dobu nutnou do nastartování diesel-agregátů. Napájecí soustava je dále připojena na 3 nezávislé diesel agregáty (třetí diesel agregát slouží jako záložní). Celá napájecí soustava je provozována plně v režimu N+1 a to vč. UPS a diesel agregátů.

Datacentrum disponuje unikátním klimatizačním systémem. Studená a teplá ulička jsou od sebe přísně odděleny pro zajištění maximání efektivity chlazení. V datacentru je udržovaná konstantní teplota (20 stupňů) i vlhkost. Jednotlivé klimatizační jednotky jsou umístěny tak, aby byla technologie chlazena rovnoměrně. Klimatizační soustava je realizována v režimu N+1 a unikátností oproti konkurenčním datacentrům je zajištěno nepřetržité chlazení i v případě výpadku el. energie. Standardně jsou totiž klimatizace připojeny pouze na diesel agregáty. Klimatizační soustava je připojena přímo na UPS baterie i diesel agregáty.

English Česky Dutch