Stavové kódy HTTP

Chyba 401 Unauthorized

Popis důvodu chyby 401 a její řešení.

Kód 301 Moved Permanently a 302 Moved Temporarily

Popis důvodu kódu 301 a 302 a jeho řešení.

Chyba 404 Not found

Popis důvodu chyby 404 a jejího řešení.

Chyba 403 Forbidden

Popis důvodu chyby 403 a jejího řešení.

Chyba 500 Internal server error

Popis důvodu chyby 500 a jejího řešení.

Chyba 504 Gateway Timeout

Popis důvodu chyby 504 a jejího řešení.

Chyba 502 Bad Gateway

Popis důvodu chyby 502 a jejího řešení.

Stavové kódy HTTP

Přehled stavových hlášení protokolu HTTP a chybové kódy.

English Česky Dutch