Groupware

IceWarp GroupWare umožňuje uživatelům, skupinám nebo celým organizacím pracovat společně, plánovat události nebo firemní zdroje a sdílet informace. Naším cílem při vývoji produktu bylo přinést na trh srovnatelnou alternativu široce rozšířeným ale mnohem nákladnějším řešením.

Kalendáře, Kontakty, Úkoly, Žurnály

Pokročilé kalendářové funkce umožňují uživatelům organizovat jejich práci, poskytují možnost plánování událostí a firemních zdrojů. GroupWare pracuje také s kontakty, úkoly a žurnály. Cílem je dosáhnout synchronizace 1:1 s aplikací IceWarp desktop, mobilním telefonem nebo alternativním e-mailovým klientem.

Sdílení mezi uživateli

Umožňuje uživateli zpřístupnit své e-maily, dokumenty, kontakty, poznámky, či kalendáře jinému uživateli na serveru. Díky integraci pokročilého systému práv je možné zvolit pro každý objekt jiná práva. Čtení, zapisování, mazání a podobně. Pokud uživatel dostane práva pro přístup k jiné schránce, je o tom automaticky informován e-mailem.

SmartDiscover. Jednoduché nasazení.

Koncový uživatel již nemusí znát žádné jiné údaje kromě vlastního uživatelského jména a hesla. O další nastavení účtů se postará technologie SmartDiscover. Přístup do kalendáře, nastavení Instant Messaging klienta či konfiguraci SMTP/POP3/IMAP serveru. Vše automaticky nastaveno bez nutnosti interakce s uživatelem. Technologie je kompatibilní s e-mailovými klienty a mobilními telefony.

Multiplatformní architektura

IceWarp GroupWare server umožňuje objevit skutečný potencial open source e-mailových klientů s integrovaným kalendářem, jakými jsou například iCal 4, Mozilla Thunderbird/Sunbird nebo Novell Evolution. Díky podpoře protokolů CalDAV, GroupDAV a WebDAV mají nyní uživatelé možnost nejen pracovat s vlastními kalendáři ale také je sdílet.

Mobilní synchronizace

Díky nativní podpoře licencovaného protokolu Microsoft Exchange ActiveSync je možné synchronizovat s naším serverem téměř jakýkoliv mobilní telefon na trhu. Tento protokol je součástí pouze balíčku GroupWare PLUS.

Nastavení

Adresa pro webdav, caldav služby - icewarp.savana.cz/webdav/VASE-EMAILOVA-ADRESA

K dispozici je pak možnost synchronizovat následující položky:

  • Files
  • Contacts
  • Notes
  • Calendar
  • Task
  • Journal

Spojení na vzdálený kalendář - CalDAV, ActiveSync
https://icewarp.savana.cz/webdav/VASE_EMAILOVA_ADRESA/Calendar

Spojení na úkoly - CalDAV, ActiveSync
https://icewarp.savana.cz/webdav/VASE_EMAILOVA_ADRESA/Tasks

Napojení na poznámky - CalDAV
https://icewarp.savana.cz/webdav/VASE_EMAILOVA_ADRESA/Notes

Deník
https://icewarp.savana.cz/webdav/VASE_EMAILOVA_ADRESA/Journal

Možnost ukládání souborů v rámci prostoru emailové schránky
https://icewarp.savana.cz/webdav/VASE_EMAILOVA_ADRESA/Files

Napojení na adresář - CarDAV, ActiveSync
https://icewarp.savana.cz/webdav/VASE_EMAILOVA_ADRESA/Contacts

Sdílení kalenáře (nebo složek) s dalším uživatelem se pak nastavuje přes webmail. Spolu s příslušnými právy. Čtení, zápis atd.Některé funkce nemusí být z Vašeho poštovního klienta dostupné. Vše je plně dostupné z webmailu.

Dalším vhodným klientem je například Thunderbird či EmClient.

Je třeba upozornit na rozdílný protokol pro funkčnost s klienty od firmy Microsoft (Outlook, Outlook Express, Windows Mail a Windows Live Mail). Pro plné zprovoznění s těmito klienty je třeba Outlook konektor (licencovaný nástroj).

Aktivace licence je prováděna z naší strany. Samotné stažení modulu do vašeho počítače je až druhý krok pro zprovoznění propojení.

English Česky Dutch