Stavové kódy HTTP

1xx Informace

100 – Continue – Po obdržení hlavičky požadavku se čeká na tělo zprávy.

101 – Switching Protocols – Potvrzení požadavku na změnu komunikačního protokolu.

2xx Úspěch

200 – OK - Úspěšný požadavek.

201 – Created – Vytvoření nového zdroje.

202 – Accepted – Přijato ke zpracování.

203 – Non-authoritative Information – Uspěšně zpracovaný požadavek, kde návratová informace pochází z jiného zdroje.

204 – No Content – Uspěšně zpracovaný požadavek, kde nebyl předán žádný obsah.

205 – Reset Content – Uspěšně zpracovaný požadavek, kde klient může obnovit původní obsah.

206 – Partial Content – Byla přijata jen část/díl informace.

3xx Přesměrování požadavku

300 – Multiple Choices – Požadovaný dokument je na více místech. Je třeba specifikovat požadavek.

301 – Moved permanently – Všechny i boudoucí požadavky by měli být přesměrovány.

302 – Moved temporarily – Všechny aktuální požadavky by měli být přesměrovány.

303 – See Other – Požadavek je k nalezení na jiné adrese.

304 – Not modified – Nedošlo ke změně požadavku od posledního pokusu.

305 – Use Proxy – Požadavek musí být odeslán pomocí proxy.

307 – Temporary Redirect – Stránka byla dočasně přesunuta na jinou adresu.

4xx Chyba na straně klienta

400 – Bad request – Chybně zapsaný požadavek.

401 – Unauthorized – Zatím neprovedená autorizace.

403 – Forbidden – Server odmítl odpovědět.

404 – Not found – Požadovaný soubor nebyl nalezen.

405 – Method Not Allowed – Požadavek byl položen s nepodporovanou metodou.

406 – Not Acceptable – Byl předán požadavek v nepodporovaném formátu.

407 – Proxy Authentication Required – Pro dokončení je vyžadována autentizace proxy serverem.

408 – Request Timeout – Vypršení doby požadavku.

409 – Conflict – Vznikl konflikt při řešení požadavku.

410 – Gone – Obsah již není nadále dostupný.

411 – Lenght Required – Nebyla předána délka požadavku.

412 – Precondition Failed – Přednastavená podmínka je chybná.

413 – Request-url Entity Too Large – Požadované množství je příliš velké.

414 – Request-url Too Long – URI požadavku je příliš dlouhé.

415 – Unsupported Media Type – Nepodporovaný typ média.

416 – Requested Range Not Satisfiable – Požadovaný rozsah je nesplnitelný.

417 – Expectation Failed – Předpoklad skončil chybou.

5xx Chyba na straně serveru

500 – Internal server error – Vnitřní chyba serveru.

501 – Not implemented – Nepodporovaná metoda požadavku.

502 – Bad gateway – Proxy serveru byla předána chyba.

503 – Service unavailable – Služba je dočasně nedostupná.

504 – Gateway Timeout – Proxy serveru nebyla předána odpověd v požadovaném čase.

505 – HTTP Version Not Supported – Nepodporovaná verze HTTP protokolu.

English Česky Dutch