Chyba 504 Gateway Timeout

Chyba 504 Bad Gateway se zobrazuje v době kdy je server nějak přetížen a již není schopen v časovém limitu odpovídat na další dotazy nebo byla spuštěna akce která trvá déle než časový limit.

Pokud nastala situace taková že se na všech prezentacích v rámci účtu zobrazuje chyba 504, je problém s přetížením účtu. Za vyřešení lze ukončit veškeré běžící procesy restartem serveru v administraci hostingového účtu v sekci “VPS - RESTART”. To však není řešení příčiny ale následku problému. Přetížení může být způsobeno velkým množstvím spuštěných náročných či chybových scriptů či server již nemá dostatek volné operační paměti pro zpracování dalších procesů. To o kterou z těchto příčin se jedná, lze zjistit v administraci hostingu skrze “VPS - STATUS” (sledování online dění ve Vašem VPS) či zátěžové grafy v sekci “VPS”.

V případě že se objevila při spuštění nějakého náročného scriptu (import dat, online úprava obrázků, upload souboru). Jedná se o vypršení časového limitu pro běh scriptu. Ten lze upravit v administraci hostingového účtu v sekci “DOMÉNY - NASTAVENÍ” u kolonky “Max_execution_time”. Pokud však není v rámci scriptu komunikace obnovována může se se stejnou chybou komunikace ukončit mezi Vaším prohlížečem a proxy serverem a to i přesto že script na serveru dále pokračuje. Pokud se tedy při spuštění některé z akcí v rámci Vaší prezentace objeví tato chyba, je třeba kontaktovat správce prezentace aby navýšil onen popisovaný max execution time či kontaktovat výrobce prezentace aby byla komunikace v čase obnovávána a nedošlo tak k jejímu ukončení.

English Česky Dutch