Chyba 404 Not found

Chyba 404 se zobrazuje v době, kdy po serveru požadujete soubor či dokument, který server odmítá předat. Nejčastěji se tak děje v případě, že požadujete soubor či dokument, jehož zobrazení brání konfigurace nebo nemůže najít data k zobrazení.

Za vyřešením takové chyby, je potřeba zkontrolovat, že cesta k souboru či dokumentu odpovídá datům uložených na serveru a také, že konfigurace nijak nebrání v jeho zobrazení.

Nejznámějším důvodem na našich serverech, je požadování souboru či dokumentu v místě, kde soubor či dokument neleží. Dále je třeba zkontrolovat, že je požadován správný název souboru či dokumentu (pozor na našich serverech jsou rozlišována i velikosti písmen) a také, že přístupu nebrání žádný zákaz (například souborem .htaccess).

English Česky Dutch