Správa DNS záznamů

Správu DNS záznamů pro domény registrované přes nás naleznete v administraci hostingového účtu v sekci “DOMÉNY - NASTAVENÍ”. Zde zvolte doménu či subdoménu pro kterou chcete provést nastavení a poté vyberte záložku “DNS”.

V této záložce máte možnost upravit DNS záznamy typu:

Zápis zónového souboru a práce se subdoménami

Nastavení DNS záznamů probíhá vždy nad konkrétní doménou či subdoménou. Tedy pro některé záznamy je třeba nejdříve vytvořit příslušnou subdoménu a až této subdoméně nastavit DNS záznamy v záložce “DNS”. Subdoménu vytvoříte v záložce “Přidat subdoménu”.

Příklad zónového souboru:


@       IN A   123.0.0.1
www      IN CNAME demo.cz
mail     IN A   192.0.0.2
@       IN MX  10  mx1.demo.cz
@       IN MX  20  mx2.demo.cz

V první sloupci se informuje které domény či subdomény se zápis týká. V případě znaku “@” se informuje že jde o nastavení k samotné doméně. Pokud je zde nějaké slovo či jiný znak, jde o název oné subdomény. Tedy například první řádek našeho příkladu se týká samotné domény, ke které je veden DNS záznam. Druhý řádek znamená subdoména “www” k Vaší doméně má onen DNS záznam. A v posledním sloupci je vedena hodnota DNS záznamu, kterou je třeba vepsat do příslušné kolonky (dle typu DNS záznamu v třetím sloupci) v záložce “DNS”.

Postup nastavení na základě zónového souboru:

První řádek znamená přímo doméně zapsat u kolonky “Primární IP nebo CNAME záznam” hodnotu “123.0.0.1”.

Druhý řádek znamená vytvořit subdoménu “www” v záložce “Přidat subdoménu” a té u kolonky “Primární IP nebo CNAME záznam” zapsat hodnotu “demo.cz”. Subdoména “www” je ve výchozím nastavení již svázána s doménou v kolonce “Svázané subdomény” tedy toto nastavení aliasu (skrze CNAME) již má automaticky.

Poslední řádek znamená přímo doméně zapsat u kolonky “MX (priorita 20)” hodnotu “mx2.demo.cz”.

A záznam

A záznam neboli IP adresa je zadávána ve formátu IPv4 adresy. IP adresu vkládáte do kolonky s názvem “IP adresa nebo CNAME záznam”. Pokud není kolonka vyplněna, má doména IP adresu výchozí (odpovídající Vašemu účtu). Tu zjistíte v administraci hostingového účtu v sekci “ÚČET - STAV” u kolonky “IPv4 adresa web/ftp serveru”.

CNAME záznam

CNAME záznam neboli jmenný záznam (nebo také alias) je zadáván ve formátu adresy serveru. Tohoto záznamu se primárně využívá u subdomén z důvodu získávání všech DNS záznamů od domény ke které je nastaven (právě proto se také často pojmenovává jako alias). CNAME záznam vkládáte do kolonky s názvem “IP adresa nebo CNAME záznam”. Pokud není kolonka vyplněna, nemá doména žádný CNAME záznam nastaven.

MX záznam

MX záznam neboli poštovní záznam je zadáván ve formátu adresy poštovního serveru. MX záznam vkládáte do kolonky s názvem “MX (priorita X)” (písmeno “X” je nahrazené číslicí označující prioritu). Číselné vyjádření priority určuje který poštovní server je brán jako hlavní a které jsou záložní (priorita je řazena od nejnižšího čísla po nejvyšší). Pokud není kolonka vyplněna, má doména výchozí MX záznamy (odpovídající našemu poštovnímu serveru, tedy “mx1.savana.cz” a “mx2.savana.cz”).

Související nápovědy:

Nasměrování pošty na Gmail (Google.com) - více na odkaze zde.

TXT záznam

TXT záznam neboli textový záznam je zadáván ve formátu prostého textu. TXT záznam vkládáte do kolonky s názvem “TXT X” (písmeno “X” je nahrazené číslem). Číselné vyjádření neurčuje žádné pořadí nebo prioritu. Pokud není kolonka vyplněna, nemá doména žádný TXT záznam.

Související nápovědy:

Ověření vlastnictví domény pro nástroje Google - více na odkaze zde.

Nastavení DKIM záznamu - více na odkaze zde.

SPF záznam

SPF záznam neboli textový záznam povolených poštovních serverů je zadáván ve formátu prostého textu v konkrétním formátu. SPF záznam vkládáte do kolonky s názvem “SPF”. Pokud není kolonka vyplněna, nemá doména žádný SPF záznam.

Související nápovědy:

Nastavení seznamu povolených poštovních serverů - více na odkaze zde.

CAA záznam

CAA záznam neboli textový záznam povolených certifikačních autorit je zadáván ve formátu prostého textu v konkrétním formátu. CAA záznam vkládáte do kolonky s názvem “CAA”. Pokud není kolonka vyplněna, nemá doména žádný CAA záznam.

Nastavení seznamu povolených certifkačních autorit - více na odkaze zde.

SRV záznam

SRV záznam neboli serverový záznam je zadáván ve formátu prostého textu v konkrétním formátu. SRV záznam vkládáte do kolonky s názvem “SRV”. Pokud není kolonka vyplněna, nemá doména žádný SRV záznam.

Nastavení serverového záznamu - více na odkaze zde.

English Česky Dutch