SRV Serverový záznam

SRV záznam slouží k předání upřesňujících informací o dostupných službách na Vaší doméně.

Více informací naleznete například na stránce Wikipedie na odkaze zde.

Pozor. Tento návod slouží pro domény které mají naše DNS servery. V případě že využíváte cizích DNS serverů, je třeba tento postup provést u Vašeho správce DNS serverů.

U domény, na které chcete SRV nastavit, je potřeba v administraci hostingového účtu v sekci “DOMÉNY - NASTAVENÍ” vytvořit subdomény a teprve k nim vypsat SRV záznam.

_sip._tcp.demo.cz. 86400 IN SRV 0 5 5060 sipserver.example.com.

V našem příkladě je záznam vypsán pro subdoménu “_sip._tcp.demo.cz”, jelikož jde o subdoménu nižšího řádu (oddělené tečkou) je třeba nejdříve vytvořit subdoménu “_tcp.demo.cz”.

K této subdoméně vytvoříme onu finální subdoménu “_sip._tcp.demo.cz”, opět v záložce “Přidat subdoménu”.

SRV záznam nyní stačí vypsat u vytvořené subdomény do záložky “DNS”, do kolonky “SRV”.

Tvar onoho SRV záznamu je tvořen prioritou, váhou, portem a cílem (v tomto pořadí a odděleny mezerou). Do záznamu není třeba vyplňovat TTL, službu nebo protokol.

English Česky Dutch