SFTP / SSHFTP

SFTP nebo také SSHFTP je provoz přenosu souborů (jako je tomu u běžného FTP) skrze protokol SSH. To umožňuje celou komunikaci zabezpečit, jak z hlediska přenosu souborů tak z hlediska ověření totožnosti uživatele.

Prvním krokem je vytvoření SSH přístupu k Vašemu VPS účtu. Celý proces je popsán v rámci naší nápovědy na odkaze zde pro Windows a na odkaze zde pro Linux/Mac. Z uvedené nápovědy stačí provést první dva kroky. Poslední krok bude prováděn již v této nápovědě rovnou jako SFTP/SSHFTP spojení.

Spojení SFTP/SSHFTP skrze program FileZilla

V rámci administrace hostingového účtu, v sekci “VPS - SSH” po vložení veřejného klíče, Vám byl vygenerován příkaz i s číslem portu. Tyto informace je třeba přenést do FTP klienta FileZilla.

Jako hostitel uveďte část příkazu za zavináčem “@” a do kolonky “Port” umistěte číslici za částí “-p”. V našem případě, tedy hodnotu “ssh.demo.savana-hosting.cz” a port “9000”. V rámci výběru u kolonky “Protokol” zvolte hodnotu “SFTP - SSH File Transfer Protocol”.

Pro způsob přihlašování vyberte možnost “Soubor s klíčem”, jako uživatelské jméno vložte slovo “user” obsažené také v rámci příkazu před znakem zavináče “@”, a do pole “Soubor s klíčem” vyberte Váš privátní klíč, který byl vytvořen v rámci nápovědy pro SSH přístup.

V rámci záložky “Pokročilé” doporučujeme vyplnit v kolonce “Výchozí vzdálená složka” informaci “/www”. Toto nastavení Vás ihned po spojení samo navede do kořenové složky Vašeho FTP.

Po kliknutí na tlačítko “Připojit” jste dotázán na heslo kterým je zaheslován Váš privátní klíč. Po jeho vyplnění a odeslání jste spojení na server.

Spojení SFTP/SSHFTP skrze program Cyberduck

V rámci administrace hostingového účtu, v sekci “VPS - SSH” po vložení veřejného klíče, Vám byl vygenerován příkaz i s číslem portu. Tyto informace je třeba přenést do klienta Cyberduck.

Prvním krokem je výběr způsobu spojení, z nabídky vyberte “SFTP (zabezpečený přenos souborů pomocí SSH)”. Jako server uveďte část příkazu za zavináčem “@” a do kolonky “Port” umistěte číslici za částí “-p”. V našem případě, tedy hodnotu “ssh.demo.savana-hosting.cz” a port “9000”.

Jako uživatelské jméno vložte slovo “user” obsažené také v rámci příkazu před znakem zavináče “@”, a do pole “SSH Private Key” vyberte Váš privátní klíč, který byl vytvořen v rámci nápovědy pro SSH přístup.

Pod tlačítkem “More Options” doporučujeme u kolonky “Path” vložit informaci “/www”. Toto nastavení Vás ihned po spojení samo navede do kořenové složky Vašeho FTP.

Po kliknutí na tlačítko “Conect” jste dotázán na heslo kterým je zaheslován Váš privátní klíč. Po jeho vyplnění a odeslání jste spojení na server.

English Česky Dutch