SSH přístup v prostředí Linux a Mac OS X

Pro vytvoření privátního a veřejného klíče stačí zadat následující příkaz (doporučuji klíč zaheslovat):

ssh-keygen -t rsa -b 2048

Pokud to nastavení dovoluje, pak doporučuji tento soubor vytvářet přímo v defaultní složce pro automatické načítání klíče při SSH spojení.

Linux - /home/user_name/.ssh
Max OS X - /Users/user_name/.ssh

Obsah veřejného klíče “id_rsa.pub” nahrajete do administrace hostingového účtu v sekci “VPS - SSH”. A poté již jen zadáte vygenerovaný příkaz administrací.

ssh user@ssh.demo.savana-hosting.cz -p 9000

Pokud jste klíč vytvářeli mimo adresář “.ssh” pak bude k příkazu třeba ještě přidat parametr “-i” a uvést cestu ke klíči.

English Česky Dutch