Instalace Node.js

Stránky produktu: nodejs.org

Popis instalace souborů Node.js

Připojte se do hostingu skrze SSH (více o SSH naleznete zde) pro komunikaci s terminálem.

Prvním krokem je vytvoření adresáře do kterého budeme provádět instalaci Node.js:

mkdir /container/home/local/bin

Dalším krokem je stažení produktu z oficiálního zdroje v poslední spolehlivé verzi a rozbalení archivačního soburou v dříve vytvořené složce.

cd /container/home/local/bin; curl https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v18.4.0/node-v18.4.0-linux-x86.tar.gz | tar xz

Přesuneme se do nově vytvořené složky se soubory Node.js a přesuneme její obsah:

cd /container/home/local/bin/node-v18.4.0-linux-x86; for x in `ls -1`;do mv $x /container/home/local/bin;done

Poté již stačí přistoupit zpět do složky /local/bin a zde odstraníme, nyní již prázdnou složku.

cd /container/home/local;rm -r node-v18.4.0-linux-x86

Nastavení služby Node.js

Pro využití Node.js jsme zvolili subdoménu. Tu jsme si vytvořili skrze administraci hostingu (popis vytvoření subdomény naleznete v článku zde). Nezapomeňte subdoméně aktivovat nastavení “Aktivace .htaccess pro tuto doménu”, v rámci administrace hostingu, v sekci “DOMÉNY - NASTAVENÍ”.

Do kořenové složky subdomény vložíme soubor .htaccess s následujícím obsahem, který přesměrovává vnitřně veškerou komunikaci na port 8000.

RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ http://localhost:8000/$1 [P]

Dále do složky vložíme soubor simple.js který naplníme níže vypsanými daty:

//zadáme k vyžádání/importu HTTP modulu
var http = require('http');

//nadefinujeme port na kterém chceme přijímat požadavky
const PORT=8000;
 
//dále potřebujeme funkci která se bude zpracovávat požadavky a odesílat odpovědi
function handleRequest(request, response){
  response.end('Funguje to! Cesta: ' + request.url);
}
 
//vytvoříme server
var server = http.createServer(handleRequest);
 
//požádáme o spuštění 
server.listen(PORT, function(){
  //vypsání odpovědi v případě že server správně naslouchá
  console.log("Server listening on: http://localhost:%s", PORT);

});

Spuštění webového serveru Node.js

Finálně již stačí do příkazového řádku zadat spojení souboru obsluhujícího požadavky s daty Node.js

/container/home/local/bin/node ./simple.js

Které se nám ohlásí informací “Server poslouchá na adrese: http://localhost:8000”.

Pro trvalé fungování nehledě na přihlášení či odhlášení uživatele z SSH doporučujeme využít příkazu screen pro trvalé přihlášení uživatele.

Pro spouštění vlastních binárních kódů formou příkazu a nikoliv voláním celé jeho cesty lze docílit dle nápovědy na odkaze zde.

English Česky Dutch