Internetová doména

Doména je jmenné označení určité části sítě. Obvykle se pod každou doménou objevuje prezentace (data které se zobrazují po vstupu na doménu). Náš hosting umožňuje v rámci jednoho účtu mít hned několik domén najednou (počet domén není nijak omezen) a to i s rozdílnými prezentacemi.

Domény se získávají koupí od registrátora, vždy na jeden kalendářní rok. V rámci hostingu také umožňujeme zprostředkovat takovou registraci a tak mít vše pohromadě (není třeba kontaktovat nějakou další stranu pro koupi domény).

V rámci hostingu lze hostovat a registrovat domény 2. řádu. Tedy skládající se z názvu a koncovky (tzv. TLD - doména nejvyššího/prvního řádu). Název můžete zcela ovlivnit, koncovku je však třeba vybrat z palety možných TLD (nejčastější jsou CZ, SK, EU, COM, NET atd.). Koncovka povětšinou reprezentuje určitý stát či společnost.

Subdoména neboli doména nižšího řádu lze vytvořit ke kterékoli doméně 2. řádu kterou máte v rámci hostingového účtu.

Toto vytvoření již není nijak placeno a lze ji přímo vytvořit v sekci “DOMÉNY - NASTAVENÍ”. Zde zvolte doménu 2. řádu ke které chcete vytvořit subdoménu a poté již jen vyplníte formulář v záložce “Přidat subdoménu”.

English Česky Dutch