Dvoufázové přihlášení

Tento návod lze využít za předpokladu, že znáte přihlašovací jméno a heslo do administrace WebControl. Pokud tomu tak není, projděte nejdříve procesem změny dle návodu na adrese zde.

Samotnou přihlašovací obrazovku naleznete vždy na naší hlavní stránce savana.cz pod volbou “Webcontrol” ve vrchním menu.

Klasický způsob přihlášení

V administraci hostingového účtu prostředí WebControl můžete v sekci “ÚČET - DVOUFÁZOVÉ PŘIHLÁŠENÍ” vybrat způsob přihlášení s volbou “Klasicky (Zabezpečení vypnuto)”. Tato metoda umožňuje přihlášení do administrace WebControl skrze předání uživatelského jména a hesla.

Níže uvedený “Záchraný kód” nemá při tomto nastavení, žádné využití. Tedy můžete jej ignorovat.

Přihlášení tímto způsobem lze započít na přihlašovací obrazovce vyplněním uživatelského jména do kolonky “Přihlašovací jméno” a stisknutím tlačítka “Pokračovat”.

Na další obrazovce již jen vyplníte kolonku “Heslo” Vaším heslem k hostingu a stiskněte tlačítko “Přihlásit”. Pokud se tlačítko neobjevuje, bylo uživatelské jméno v prvním kroce uvedeno nesprávně.

Dvoufázové přihlášení s ověřením na e-mailu

V administraci hostingového účtu prostředí WebControl můžete v sekci “ÚČET - DVOUFÁZOVÉ PŘIHLÁŠENÍ” vybrat způsob přihlášení s volbou “Zabezpečit pomocí e-mailu”. Tato metoda umožňuje přihlášení do administrace WebControl skrze předání uživatelského jména, hesla a ověřovacího kódu, který je zaslán na email uvedený v rámci nastavení.

Níže uvedený “Záchraný kód” lze využít pro účely deaktivace dvoufázového přihlášení. Po uložení nastavení je tento kód odeslán ve formě emailu na emailovou adresu majitele hostingového účtu. Po kontaktu zákaznické podpory, je po předložení tohoto kódu dvoufázové přihlášení zrušeno. A můžete tak využít klasického způsobu přihlášení skrze uživatelské jméno a heslo.

Přihlášení tímto způsobem lze započít na přihlašovací obrazovce vyplněním uživatelského jména do kolonky “Přihlašovací jméno” a stisknutím tlačítka “Pokračovat”.

V této fázi Vám je na e-mailovou adresu vyplněnou pro dvoufázové přihlášení odeslána e-mailová zpráva s ověřovacím kódem.

Na přihlašovací obrazovce vyplníte kolonku “Heslo” Vaším heslem k hostingu, kolonku “Ověřovací kód” kódem zaslaným na e-mail a stiskněte tlačítko “Ověřit a přihlásit”. Pokud se tlačítko neobjevuje, bylo uživatelské jméno v prvním kroce uvedeno nesprávně.

Dvoufázové přihlášení s ověřením v Google Authenticator

V administraci hostingového účtu prostředí WebControl můžete v sekci “ÚČET - DVOUFÁZOVÉ PŘIHLÁŠENÍ” vybrat způsob přihlášení s volbou “Zabezpečit pomocí Google Authenticator”. Tato metoda umožňuje přihlášení do administrace WebControl skrze předání uživatelského jména, hesla a ověřovacího kódu, který je zobrazen v aplikaci Google Authenticator.

Níže uvedený “Záchraný kód” lze využít pro účely deaktivace dvoufázového přihlášení. Po uložení nastavení je tento kód odeslán ve formě emailu na emailovou adresu majitele hostingového účtu. Po kontaktu zákaznické podpory, je po předložení tohoto kódu dvoufázové přihlášení zrušeno. A můžete tak využít klasického způsobu přihlášení skrze uživatelské jméno a heslo.

V rámci aplikace Google Authenticator klikněte na tlačítko “+” a zde vyberte vhodnou metodu:

1) Naskenovat QR kód - Tato volba Vám umožní pomocí fotoaparátu ve Vašem zařízení zaměřit QR kód z obrazovky v naší administraci v poli “QR kód”.

2) Zadat klíč pro nastavení - Tato volba Vám umožní pojmenovat klíč svým názvem a vložit textový klíč z obrazovky v naší administraci v poli “Klíč”.

Výsledkem bude zobrazení kódu v rámci aplikace Google Authenticator, která se bude v čase měnit.

Přihlášení tímto způsobem lze započít na přihlašovací obrazovce vyplněním uživatelského jména do kolonky “Přihlašovací jméno” a stisknutím tlačítka “Pokračovat”.

Na přihlašovací obrazovce vyplníte kolonku “Heslo” Vaším heslem k hostingu, kolonku “Ověřovací kód” kódem z aplikce Google Authenticator a stiskněte tlačítko “Ověřit a přihlásit”. Pokud se tlačítko neobjevuje, bylo uživatelské jméno v prvním kroce uvedeno nesprávně.

English Česky Dutch