Logování chyb v PHP u VPS

Tento postup je možný pouze pro Managed VPS a Profi VPS (SAVANA500 až SAVANA9000).

 1. V administraci hostingového účtu v sekci “DOMÉNY - NASTAVENÍ”, zvolte název Vaší domény a ověřte, že je aktivní položka “Aktivace htaccess pro tuto doménu”. Pokud ne, proveďte její aktivaci.

 2. V kořenovém adresáři Vaší domény vytvořte či zvolte k editaci již existující soubor .htaccess (soubor má na začátku názvu tečku, tedy je nutné mít v FTP klientovi aktivní volbu zobrazování skrytých souborů).

 3. V rámci kořenového adresáře Vaší domény vytvořte soubor php_error.log. Nyní je třeba zjistit absolutní adresu tohoto souboru.

  1. Tak lze skrze PHP script:
  echo realpath('php_error.log');
  
 1. Nebo skrze terminalový příkaz:
  readlink -e php_error.log
  
 1. V souboru .htaccess přidejte následující pravidla (nejlépe na samotný začátek souboru), kde na posledním řádku bude uvedená cesta k logu souboru za pomocí absolutní adresy dle předchozího kroku.
php_value error_reporting 32767
php_flag log_errors on
php_value error_log /mnt/data/accounts/d/demo/data/www/adresar_pro_tuto_domenu/php_error.log
 1. V případě potřeby rozšířeného výpisu chyb (HTML, startup atd.) přidejte další pravidla dle PHP.NET Manual.

 2. V rámci kořenového adresáře Vaší domény, by tak mělo dojít k ukládání veškerých chybových hlášení do souboru php_error.log.

POZOR: Logování používejte pouze dočasně. Při velkém počtu návštěv by mohl takový log zaplnit celý dostupný prostor pro Váš účet.

English Česky Dutch