Logování chyb v PHP u VPS

Tento postup je možný pouze pro Managed VPS a Profi VPS (SAVANA500 až SAVANA9000).

  1. V administraci hostingového účtu v sekci “DOMÉNY - NASTAVENÍ”, zvolte název domény a ověřte, že je aktivní položka “Aktivace htaccess pro tuto doménu”. Pokud ne, proveďte její aktivaci.

  2. V kořenovém adresáři domény vytvořte či zvolte k editaci již existující soubor .htaccess (soubor má na začátku názvu tečku, tedy je nutné mít v FTP klientovi aktivní volbu zobrazování skrytých souborů).

  3. V souboru .htaccess přidejte následující pravidla (nejlépe na samotný začátek souboru):

php_value error_reporting 32767
php_flag log_errors on
php_value error_log /www/adresar_pro_tuto_domenu/php_error.log
  1. V případě potřeby rozšířeného výpisu chyb (HTML, startup atd.) přidejte další pravidla dle PHP.NET Manual.

  2. V rámci kořenového adresáře domény, by tak mělo dojít k ukládání chybových hlášení do souboru php_error.log.

POZOR: Logování používejte pouze dočasně. Při velkém počtu návštěv by mohl takový log nabýt velké velikosti.

English Česky Dutch