Obecné informace o WebDAV

Je rozšíření protokolu HTTP umožňující zákazníkům Managed VPS a Profi VPS Savana.cz (Tarify SAVANA 500 - SAVANA 9000) organizovat si vzdáleně soubory uložené v rámci svého hostingového účtu. Máte tak možnost sdílet s vybranými uživateli dokumenty, obrázky atd.

Aktivace v administraci

Doporučujeme vytvořit pro WebDAV samostatnou subdoménu, například - webdav.vase_domena.cz.

Pro tuto subdoménu pak v administraci nastavte aktivaci WebDAV. Zadejte oprávněné osoby, které se mohou do WebDAV prostoru přihlásit. Uživatele zadávejte ve formátu - login1:heslo1;login2:heslo2.

Na WebDAV se lze poté připojit přímo v rámci operačního systému nebo některých klientů (viz například nápověda Cyberduck).

English Česky Dutch