Vlastní chybové hlášky

Dobrou vlastností každého webu je grafické zpracování šablon pro zobrazení chybových hlášek. Na hostingu SAVANA je toto zajištěnou automaticky našimi chybovými hláškami.

V některých případech jsou tyto standardní hlášky nevyhovující a to buď z důvodu nevhodné grafiky pro konkrétní web či z důvodu nutnosti zobrazit více podrobných informací o chybě.

Jedná se o tyto nejčastější chyby:

401 – neautorizovaný přístup (unauthorized)

403 – přístup odmítnut (forbidden)

404 – stránka nenalezena (not found)

500 – interni chyba serveru (internal server error)

Jak nastavit hlášky?

Především je potřeba si vytvořit příslušné nejlépe statické stránky ve formátu html a ty vložit do podsložky adresáře, na který směruje doména v našem příkladu složka /vyroba. Pro náš příklad ji nazveme /chyby/. Ve složce vytvoříme obdobnou strukturu se 4 html stránkami, případnými obrázky a ikonkami, které se budou do obsahu chybových stránek vkládat.

Máme-li připravenou strukturu nastavení adresáři s obsahem webu odkazy na konkrétní chybové stránky. Na našem hostingu se toho neprovádí zkrze soubor .htaccess, ale nastavením přes administraci.

V sekci “ADRESÁŘE - NASTAVENÍ” přidáme nový adresář (přesněji adresář stávající s funkčním webem) a nastavíme položky “Zobrazit při chybě …”.

Cesta se vždy uvádí od kořene příslušné složky tedy v našem příkladu /chyby/401.html

Nastavení je ukázáno na následujícím obrázku:

English Česky Dutch