Instalace webu na jedno kliknutí

Instalalace na jedno kliknutí je dostupná v administraci hostingového účtu, po přihlášení do administrace hostingoévého účtu (na adrese webcontrol.savana.cz).

V administraci hostingového účtu v hlavním menu administrace naleznete novou sekci “One click”. V této sekci uvidíte jednotlivé podsekce označující Opensource redakční systémy, eshopová řešení a další Opensource aplikace.
Sekce s názvem “One click - Instalované aplikace” nabízí přehled všech již nainstalových aplikací.

Po výběru preferované aplikace přistoupíme k samotné instalaci. Na obrázku níže je zachycen okamžik kdy dochází k instalaci. V tomto případě se jedná o CMS Joomla. Tabulka pro zadání hodnot se objeví ve chvíli kdy je kliknuto na tlačítko “+Instalovat Joomla” (název aplikace se odvíjí od výběru, tak jak jsme si ukázali v předchozím obrázku).

Postupně si vysvětlíme co jednotlivé řádky znamenají. 1. Prvotní řádek “Verze” označuje verzi aplikace která bude nainstalována.

  1. Administrátorský účet je uživatelské jméno které budete využívat pro přihlášení do administrace. Pozor, že ne všechny aplikace to takto mají a příklad si uvedeme v bodu 4.
  2. Heslo slouží pro zabezpečení administrátorského účtu.
  3. Email administrátora je také důležitý. U některých aplikací jako například u aplikace Prestashop slouží zároveň jako uživatelské jméno pro přihlášení.
  4. U řádku doména se vybírá doména či subdoména na kterou je provedena instalace vybrané aplikace. Na pravé straně otevřeného okna také uvidíte z jakého adresáře doména či subdoména načítá svůj obsah.

Tomuto upozornění je nutné věnovat pozornost. Je více než doporučené aby doména či subdoména pro nově instalovanou aplikaci měla svůj vyhrazený adresář bez obsahu. Tak jak se píše v upozornění, pokud adresář nebude prázný, instalace zajistí odstranění obsahu a jeho zálohu.

Adresář odkud doména či subdoména načítá obsah, můžete vždy upravit v administraci a sekci “Domény - Nastavení” u kolonky “Adresář pro tuto doménu”.

Potvrzení instalace provedete tlačítkem “Instalovat aplikaci”.

English Česky Dutch