Přenos kontaktů

Export kontaktů

Icewarp

URL: Icewarp.savana.cz

Pro export kontaktů v rozhraní Icewarp přistupte do záložky “Kontakty” a zde můžete zvolit ikonu Chrome menu. V rámci zvolené nabídky vyberte možnost “Export složka”. Prohlížeč Vám nabídne soubor s koncovkou “.vcf” k uložení do Vašeho počítače, který obsahuje kontakty ve formátu který lze přenést do naprosté většiny poštovních klientů.

Roundcube (starší verze)

URL: Roundcube.savana.cz

Pro export kontaktů v původním rozhraní Roundcube přistupte do záložky “Adresář” a zde můžete zvolit ikonu “Export”. Prohlížeč Vám nabídne soubor s koncovkou “.vcf” k uložení do Vašeho počítače, který obsahuje kontakty ve formátu který lze přenést do naprosté většiny poštovních klientů.

Pozor: Tato verze neumožňuje exportovat veškeré podsložky s kontakty. Musíte tedy proces exportu provést nad každou složkou zvlášť. Stejným způsobem je třeba provést i import (vytvořit složku kontaktů a do té až provést import).

Import kontaktů

Icewarp

URL: Icewarp.savana.cz

Pro import kontaktů v rozhraní Icewarp přistupte do záložky “Kontakty” a zde můžete zvolit ikonu “Nahrát”. Prohlížeč Vám nabídne manažer pro výběr souboru s koncovkou “.vcf” k nahrání z Vašeho počítače, který obsahuje kontakty v požadovaném formátu.

Roundcube (nová verze)

URL: Rc01.savana.cz

Pro import kontaktů v novém rozhraní Roundcube přistupte do záložky “Kontakty” a zde můžete zvolit ikonu “Import”.

Pod tlačítkem “Procházet…” Vám prohlížeč Vám nabídne manažer pro výběr souboru s koncovkou “.vcf” k nahrání z Vašeho počítače, který obsahuje kontakty v požadovaném formátu. Import ze souboru spustíte stisknutím tlačítka “Import”.

English Česky Dutch