Icewarp Outlook Sync

Po spuštění programu je zobrazen průvodce instalací. Vyberte zde jazyk a pokračujte skrze tlačítko “Další »>”.

Proveďte souhlas s licenčním ujednáním po jeho přečtení a pokračujte skrze “Další »>”.

Průvodce nastavení sám detekuje nainstalovaný program Microsoft Outlook, opět pokračujte skrze “Další »>”.

Nyní již přistupujeme ke konfiguraci samotného účtu. Vyplňte zde název Vaší emailové schránky a její heslo. Dále jsou tři velice důležité nastavení.

  • Profil pouze pro GroupWare - Toto nastavení vytvoří v rámci MS Outlook profil jako POP3 protokol ale umožní Vám i přesto synchronizovat všechny kalendáře, úkoly a kontakty s webový prostředím a případně dalšími uživateli schránky skrze IMAP. Pokud tuto volbu nezatrhnete bude účet vytvářet v protokolu IMAP.
  • Nastavit ručně - Toto nastavení je třeba zaškrtnout pro pokračování v nastavení spojení.
  • Vytvořit profil - Toto nastavení automaticky vytvoří Vámi definovanou emailovou schránku v rámci programu MS Outlook (není třeba již poté nic manuálně nastavovat v programu Outlook).

Vyplňte příslušné informace jako název emailové schránky a případně i zobrazované jméno.

Profil pouze pro GroupWare - Toto nastavení vytvoří v rámci MS Outlook profil jako POP3 protokol ale umožní Vám i přesto synchronizovat všechny kalendáře, úkoly a kontakty s webový prostředím a případně dalšími uživateli schránky skrze IMAP. Pokud tuto volbu nezatrhnete bude účet vytvářet v protokolu IMAP.

Vyplňte hodnoty pro IMAP spojení dle předloženého vzoru a pokračujte skrze “Další »>”.

Vyplňte hodnoty pro spojení se SMTP serverem dle předloženého vzoru a pokračujte skrze “Další »>”.

Pokud jste zatrhli volbu “Profil pouze pro GroupWare” pak se Vám objeví tato obrazovka. Zde vyplňte hodnoty pro POP3 spojení dle předloženého vzoru a pokračujte skrze “Další »>”.

V dalším kroce vyberte složku pro instalaci. Doporučujeme vše ponechat na výchozím nastavením a pokračovat na další krok skrze “Další »>”.

Posledním krokem je již informace potrvrzení dokončení instalace. Stisknutím tlačítka “Dokončit” bude dokončeno veškeré nastavení a automaticky bude spuštěn poštovní klient s již nadefinovanou emailovou schránkou. Ta již bude automaticky synchronizovat kalendář, kontakty i úkoly.

English Česky Dutch