Jak přidat zakoupený SSL certifikát

Upozorňujeme, že je třeba mít pro provoz vlastního zakoupeného (tzv. komerčního) certifikátu k Vašemu účtu přidělenou veřejnou IPv4 adresu nebo rozšířující balíček SSL PLUS. Služby veřejná IPv4 adresa a SSL PLUS jsou placené služby.
Po kontrole zda-li účet má skutečně veřejnou IP adresu aktivní (v sekci “ÚČET - STAV” u kolonky “IPv4 adresa web/ftp serveru”) nebo SSL PLUS (v sekci “ÚČET - STAV”), stačí přistoupit v administraci do sekce “DOMÉNY - SSL CERTIFIKÁTY” kde přidáte certifikát pomocí tlačítka “Přidat komerční certifikát” na požadované domény.

Privátní klíč

Je jedinný soubor při jehož otevření obsahuje na první řádku text “—–BEGIN PRIVATE KEY—–”. Často tuto informaci (priv/private) obsahuje již v rámci názvu souboru. Upozorňujeme, že tento soubor musí být zbaven hesla.

Certifikační autorita Zoner/Czechia využívá souboru CN_(domena.cz).pem

Certifikační autorita AlpiroSSL využívá souboru domena.cz.key

Certifikační autorita Comodo CA využívá souboru domena.cz.key nebo domena.cz.pem

Veřejný klíč

Je jeden ze souborů který obsahuje na prvním řádku text “—–BEGIN CERTIFICATE—–”. Často v rámci názvu souboru obsahuje název Vaší domény.

Certifikační autorita Zoner/Czechia využívá souboru cert_CN_domena.cz.txt

Certifikační autorita AlpiroSSL využívá souboru ServerCertificate.crt

Certifikační autorita Comodo CA využívá souboru domena.cz.cer nebo domena.cz.crt

Chain certifikát

Je jeden ze souborů který obsahuje na prvním řádku text “—–BEGIN CERTIFICATE—–”. Často v rámci názvu souboru obsahuje název certifikační autority či alespoň zkratku “CA”. Ve většině případů je tento soubor tvořen několika certifikáty za sebou, tedy obsahuje vícekrát řádek “—–BEGIN CERTIFICATE—–”.

Certifikační autorita Zoner/Czechia využívá souboru cert_ca.txt

Certifikační autorita AlpiroSSL využívá souboruAlpiro-TrustProvider-IntermediateCA.crt

Certifikační autorita Comodo CA využívá souboru Intermediate_CA_chain.cer nebo domena.ca-bundle

Následně přejděte do nastavení domény v sekci “DOMÉNY - NASTAVENÍ”, kde v odstavci Nastavení SSL certifikátu, přiřadíte Váš nově vytvořený certifikát a zapnete poslouchání na portu 443.

English Česky Dutch