Jak přidat SSL certifikát Let's Encrypt

Upozorňujeme, že je třeba mít pro provoz Let’s Encrypt certifikátu k Vašemu účtu přidělenou veřejnou IPv4 adresu nebo rozšířující balíček SSL PLUS. Tyto služby - veřejná IPv4 adresa a SSL PLUS jsou placené služby.
Po kontrole zda-li účet má skutečně veřejnou IP adresu aktivní (v sekci “ÚČET - STAV” u kolonky “IPv4 adresa web/ftp serveru”) nebo SSL PLUS, stačí přistoupit v administraci do sekce “DOMÉNY - SSL CERTIFIKÁTY” kde přidáte certifikát pomocí tlačítka “Přidat Let’s Encrypt certifikát (zdarma)” na požadované domény. Do pole “Název certifikátu” vložte Vámi zvolený název certifikátu, tento název je prezentován jen a pouze v administraci hostingu (návštěvníci jej žádným způsobem neuvidí).

Pomocí stisknutého “CTRL” lze označit větší množství domén. Doporučujeme tak hlavně v případě subdomén a doménových aliasů.

Po vytvoření SSL certifikátu bude nutné vyčkat na dokončení žádosti, která se projeví ve sloupci “Dokončen”.
Po dobu 60 minut od vygenerování certifikátu nebude možné s daným certifikátem manipulovat. Čas kdy se možnost editace odemkne naleznete ve sloupci “Uzamčen do”.

Následně přejděte do nastavení domény v sekci “DOMÉNY - NASTAVENÍ”, kde v odstavci Nastavení SSL certifikátu, přiřadíte Váš nově vytvořený certifikát a zapnete poslouchání na portu 443.

Podmínkou pro správné vygenerování certifikátu je nastavení, kdy doména načítá obsah z Vašeho účtu u nás, jak skrze IPv4 formát tak i IPv6 formát. V případě chybějícího DNS záznamu hrozí, že certifikát nebude vygenerován úspěšně.

English Česky Dutch