Převod generické domény

Pro převod generické domény je nutné podle pravidel registrátora vždy doméně prodloužit platnost o další rok (proto je po zadání k převodu vystavena výzva k platbě na prodloužení). Zbývající doba platnosti domény, předplacené u jiného registrátora, bude po převodu domény přičtena.

Další podmínkou je získání řetězce Auth-ID , který Vám poskytne současný registrátor domény, kterého zároveň požádejte o odemčení domény k převodu (pokud je doména zamčena, nelze doménu ani s platným Auth-ID převést). Platnost Auth-ID je zpravidla 3-5 dní.

Generické domény obsahují ochranu 60 dní od registrace. Po těchto 60 dní nelze doménu nijak převést. Tedy pokud jste si zaregistrovali například doménu u jiné společnosti a nyní ji chcete převést pod naší, pak je třeba vyčkat 60 dní od registrace než budeme moci tento úkon provést. Doménu lze převést po uplynutí minimálně 45 dní od posledního prodloužení a nejpozději 5 dní před expirací.

Převod samotný pak inicializujete přihlášením do administrace hostingového účtu na adrese https://webcontrol.savana.cz. Zde zvolte sekci “DOMÉNY - NOVÁ DOMÉNA” a zadejte název domény (bez www). Zvolte režim “Převod domény”. U domény lze také zadat kořenový adresář a máte možnost doménu přidat jako alias k nějaké jiné ve Vašem účtu a zvolte uložit.

V kolonce “Subjekt” je nutné zvolit kontakt majitele domény. Pokud zde takový kontakt ještě není vytvořen, můžete tak provést v sekci “DOMÉNY - SUBJEKTY”.

Pozor, převod doménového jména změní údaje majitele domény, pokud nám budou předány jiné údaje než které jsou u domény aktuálně!

Po uhrazení výzvy k platbě bude zahájen převod domény který je potřeba potvrdit na emailu majitele domény.

English Česky Dutch