Převod EU domény

Pro převod .eu domény je nutné podle pravidel registrátora evropských domén vždy doméně prodloužit platnost o další rok (proto je po zadání k převodu vystavena výzva k platbě na prodloužení). Zbývající doba platnosti domény, předplacené u jiného registrátora, bude po převodu domény přičtena.

Další podmínkou je získání řetězce Auth-ID , který Vám poskytne současný registrátor domény (případně lze i skrze registr Eurid.eu dle nápovědy na adrese zde). Platnost Auth-ID je 40 dní.

Převod samotný pak inicializujete přihlášením do administrace hostingového účtu na adrese https://webcontrol.savana.cz. Zde zvolte sekci “DOMÉNY - NOVÁ DOMÉNA” a zadejte název domény (bez www). Zvolte režim “Převod domény”. U domény lze také zadat kořenový adresář a máte možnost doménu přidat jako alias k nějaké jiné ve Vašem účtu a zvolte uložit.

V kolonce “Subjekt” je nutné zvolit kontakt majitele domény. Pokud zde takový kontakt ještě není vytvořen, můžete tak provést v sekci “DOMÉNY - SUBJEKTY”.

Pozor, převod doménového jména změní údaje majitele domény, pokud nám budou předány jiné údaje než které jsou u domény aktuálně!

Po uhrazení výzvy k platbě bude zahájen převod domény který je potřeba potvrdit na emailu majitele domény.

English Česky Dutch