Převod CZ domény

Při převodu .cz domény pod Váš účet je nutné nejprve získat Auth-ID (to lze jednoduše získat na adrese správce CZ domén //www.nic.cz/whois/publicrequest/ a nebo u stávajícého registrátora).

Za převod není účtován žádný poplatek.

Auth-ID je vždy zasláno na email majtele domény, které použijete později při vyplňování formuláře. Auth-ID nemá omezenou platnost. Jeho platnost končí až prvním použitím Auth-ID.

Samotný převod pak zahájíte přihlášením do administrace hostingového účtu na adrese https://webcontrol.savana.cz. Zde zvolte sekci “DOMÉNY - NOVÁ DOMÉNA”. Zadejte název domény (bez www), která se bude převádět. Zvolte režim “Převod domény”. Můžete také zadat kořenový adresář a případně zvolte doménu jako alias k nějaké již umístěné ve Vašem účtu. Uložte a vyčkejte než dojde k ověření a potvrzení převodu ze strany Savana.cz.

V kolonce “Subjekt” je nutné zvolit kontakt majitele domény. Pokud zde takový kontakt ještě není vytvořen, můžete tak provést v sekci “DOMÉNY - SUBJEKTY”.

Upozorňujeme, že tento proces nijak nemění majitele domény.

Jak získat AUTH-ID pro transfer .CZ domény

Autorizační heslo (AUTH-ID) je možné si nechat zaslat na emailovou adresu majitele domény následujícím způsobem:

  1. Vstupte na adresu centrálního registru CZ domén www.nic.cz
  2. Jako “Typ objektu” ponechte volbu “Doména”.
  3. Do pole “Identifikátor” zadejte název Vaší české domény (bez www).
  4. “Zaslat na” ponechte na “e-mail v registru”.
  5. Stiskněte tlačítko “Odeslat”.

Na kontaktní email uvedený u domény bude následně zasláno AUTH-ID opravňující k převodu .CZ domény.

English Česky Dutch