Základní informace o databázi

Databáze si každý uživatel vytváří v administraci hostingu v sekci “DATABÁZE - NASTAVENÍ”.

Každá databáze zároveň musí mít jedinečný název. Pokud se Vám při vytváření objeví hlášení “Databáze s tímto jménem již existuje”, jméno použil již někdo jiný a je nutné zvolit jiné. Maximální délka názvu databáze je 16 znaků.

Informace pro Webhosting a WordPress hosting

Dostupné typy databází: InnoDB

typ host jméno uživatele jméno databáze heslo
InnoDB localhost názevdatabáze názevdatabáze heslokdatabázi

Pro práci v rámci PHPMyAdmin či Adminer stačí využít adresy v sekci “ÚČET - STAV” u kolonky “Administrace MySQL5”.

Informace pro Managed VPS a Profi VPS

Dostupné typy databází: MyISAM, InnoDB

typ host jméno uživatele jméno databáze heslo
MyISAM localhost názevdatabáze názevdatabáze heslokdatabázi
InnoDB localhost názevdatabáze názevdatabáze heslokdatabázi

Pro práci v rámci PHPMyAdmin stačí využít adresy v sekci “ÚČET - STAV” u kolonky “Administrace MySQL5”.

Hlavní rozdíly mezi MyISAM a InnoDB

InnoDB databáze umožňuje při práci s databázi zamknout pouze konkrétní záznamy a nikoliv celou tabulku jako je tomu v případě MyISAM databáze.

MyISAM ukládá každou tabulku do vlastního souboru, InnoDB tak nečiní (ta ukládá data i indexy do prostoru tabulek) a využívá tak i více souborů. Tím vzniká nemožnost InnoDB tabulky zmenšit nebo je jednoduše zkopírovat. Vše je třeba řešit exportem a poté importem dat.

InnoDB databáze využívá vetší množství operační paměti pro svůj běh, často až dvojnásobně.

MyISAM umožňuje využívat fulltextových indexů.

InnoDB databáze kvůli transakčnímu zpracování neumožňuje jednoduše pracovat s COUNT pro zjištění záznamů v tabulce. A takové procesy jsou výrazně pomalejší než u MyISAM databáze.

English Česky Dutch