Vzdálený přístup

Pro vzdálený přístup k databázi je potřeba vlastnit Managed VPS nebo Profi VPS a aktivovat některý z nabízených doplňkových balíčků:

Databáze Plus nebo Databáze PROFI nabízí zvýšení velikosti vyhrazeného místa pro databáze a možnost vzdáleného připojení do databáze.

U doplňku Databáze VPS na Managed VPS nebo Databáze VPS na Profi VPS se pak jedná o pronájem virtualního databázového serveru vhodného pro větší nebo více zatěžované databáze s možností vzdáleného připojení do databáze, root přístupu k databázím a s možností konfigurace uživatelů.

Samotné nastavení vzdáleného připojení k jednotlivým databázím naleznete v administraci hostingového účtu v sekci “DATABÁZE - NASTAVENÍ”. Stačí v editaci domény vložit IP adresu ze které budete vzdáleně přistupovat (kolonka “Přístup do DB z externí IP”) a po uložení se Vám vytvoří adresa i s číslem portu pro vzdálený přístup.

English Česky Dutch