Migrace dat ze základní databáze do příplatkové databáze VPS SSD

Migrace dat ze základní databáze do příplatkové databáze VPS SSD

Export databáze lze provést po přihlášení k databázi například skrze PHPMyAdmin. Odkaz naleznete v administraci Vašeho hostingového účtu v sekci “Účet - Stav” na řádku “Administrace MySql5”, nebo můžete na adrese //www.savana.cz/nastroje/administrace-sql zadat název Vašeho hostingového účtu. Zde zadáte jméno (jméno databáze vytvořené v administraci Vašeho účtu) a heslo (heslo databáze vytvořené v administraci), u možnosti “Volba serveru” vyberte možnost “localhost”.

Po přihlášení do PHPMyAdmin vyberete v levé části název databáze. V horní liště vyberete možnost “Export”. Zde v sekci “Způsob exportu” vyberete “Rychlý - zobrazí jen minimum nastavení”, v sekci “Výstup” necháte nezaškrtnuty obě možnosti a vyberete formát “SQL”. Nyní se Vám vytvořil a stáhnul .sql soubor s názvem databáze, která byla exportována.

Pro následný import databáze do databázového balíčku VPS SSD je potřeba přihlásit se stejným způsobem do prázdné, nově vytvořené databáze na serveru VPS SSD (tu vytvoříte naprosto stejně jako kteroukoli jinou databázi v sekci “DATABÁZE - NASTAVENÍ” v administraci hostingového účtu, s jediným rozdílem a to že u kolonky “Typ databáze” zvolíte “MySql 5 VPS”). U možnosti “Volba serveru” vyberte možnost “mysql5-vps”.

V levé části vyberete název databáze do které bude probíhat import. Klikněte na záložku “Import” a poté na tlačítko “Vybrat soubor” a vyberete dříve stažený SQL soubor. Zkontrolujte zda máte zvolenou správnou znakovou sadu, správně nastavený formát importovaného souboru a můžete kliknou na tlačítko k provedení importu.

Další způsob importu - Terminál ve virtuálním serveru

Dalším, rychlejším a pro velké soubory dat k importu i jediným možným způsobem je import pomocí příkazu zadaného v terminálu při připojení přes SSH k Vašemu hostingovému účtu. Pro tuto možnost je nutné si nejprve aktivovat SSH přístup a umístit exportovaný soubor na server (buď pomocí FTP nebo WinSCP). Po přihlášeni přes SSH a vyvolání Midnight Commander je vhodné projít strukturou adresřů až do místa kde máte uložen importovací soubor. Následně pomocí klávesové zkratky CTRL+O skrýt Midnight Commander a zadat následující příkaz v případě importu do databázového VPS použijte parametr “-h mysql5-vps” pro určení hosta. > /usr/bin/mysql –force -u [DB] -p[HESLO] [DB] < [SOUBOR.SQL] Pro příklad: /usr/bin/mysql –force -h mysql5-vps -u databaze1 -pheslo databaze1 < soubor.sql

English Česky Dutch