Import databáze

Import databáze

Importovat data do již předem založené databáze lze několika způsoby.

Nejznámější způsob je za pomocí phpMyAdmina (nejlépe pro SQL do 20MB), poněkud výhodnější je použítí Adminera v režimu ze serveru (nejlépe pro SQL do 100MB) a prvděpodobně nejlepší variantou je pak import z terminálu po připojení prostřednictvím SSH (bez limitu).

Tento návod předpokládá, že data pro import máte uložena v souboru s koncovkou SQL nebo v komprimovaném tvaru (gzip, bzip2, zip). Nejméně náročný je import čistého SQL souboru jelikož není třeba databázi nejdříve rozbalovat během importu.

PHPMyAdmin

Adresa je zobrazena v administraci hostingového účtu v sekci “ÚČET - STAV” u kolonky “Administrace MySQL5 databází”. Adresa je vytvořena dle následujícího formátu https://phpmyadmin.VAS_LOGIN.savana-hosting.cz/.

Po přihlášení k databázi, vyberte v levé části název databáze (běžně je dostupná i databáze information_schema) do které bude probíhat import. Klikněte na záložku “Import” a poté na tlačítko “Vybrat soubor”. Zkontrolujte zda máte zvolenou správnou znakovou sadu, správně nastavený formát importovaného souboru a můžete kliknou na tlačítko k provedení importu.

Adminer

Přístup na naší implementaci naleznete stejně jako pro PHPMyAdmin v administraci Vašeho hostingového účtu v sekci “ÚČET - STAV” u kolonky “Administrace MySql5” (v případě Maneged VPS a Profi VPS - SAVANA500 až SAVANA9000) je Adminer předinstalován stejně jako PHPMyAdmin a lze jej nalézt pod adresou, dle následujícího formátu https://VAS_LOGIN.savana-hosting.cz/adminer.

Po spuštění se zobrazí přihlašovací okno. Vyplňte “localhost” jakožto adresu serveru, dále pak vyplníte název databáze, uživatele databáze (stejné jako název databáze) a heslo k databázi.

Po přihlášení vyberete databázi a klikněte na SQL příkaz. Nyní se dostáváme k tomu proč může být použití admineru pro import výhodnější. Na výběr máte totiž dva způsoby importu. Upozorňuji že naše implementace Vám umožní jen a pouze první metodu. Druhá metoda “Ze serveru” je použitelná jen a pouze v rámci vlastní implementace nástroje Adminer.

  1. Buď použijete stejný postup jako v případě phpMyAdmina, kdy vyberete soubor na svém počítači (tlačítko “Procházet …”) a necháte jej odeslat a zpracovat (tlačítko “Provést”). Zde se limit týká stejně jako PHPMyAdmin tedy doporučujeme do 20 MB.

  2. Nebo můžete například pomocí FTP nahrát importovací soubor na server do míst kde máte umístěn Adminer. Po uploadu souboru můžete již využít volby přímeho spuštění importu (volba “Ze serveru” a následně tlačítko “Spustit soubor”). Toto je výhodné pokud máte například pomalejší upload a časový limit by se mohl spotřebovat jen na upload souboru. Až zde se objevuje onen doporučený limit do 100MB.

Terminál ve virtuálním serveru

Dalším, rychlejším a pro velké soubory dat k importu i jediným možným způsobem je import pomocí příkazu zadaného v terminálu při připojení přes SSH k Vašemu hostingovému účtu. Pro tuto možnost je nutné si nejprve aktivovat SSH přístup a umístit importovací soubor na server (buď pomocí FTP nebo WinSCP).

Po přihlášeni přes SSH a vyvolání Midnight Commander je vhodné projít strukturou adresářů až do místa kde máte uložen importovací soubor (zjednoduší to příkaz na uvedený v příkladu). Následně pomocí klávesové zkratky CTRL+O skrýt Midnight Commander a zadat následující příkaz (v případě importu do balíčku DB VPS SSD - Použijte ROOT účet a přidejte parametr “-h mysql5-vps” pro určení hosta).

/usr/bin/mysql --force -u [DB] -p[HESLO] [DB] < [SOUBOR.SQL]

Pro příklad:

/usr/bin/mysql --force -u databaze1 -pheslo databaze1 < nazev_souboru.sql

English Česky Dutch