Export databáze

PHPMyAdmin

Do prohlížeče zadáte adresu Vašeho PHPMyAdmin (adresa je také zobrazena v administraci hostingového účtu v sekci “ÚČET - STAV” u kolonky “Administrace MySQL5 databází”). Adresa je dle formátu https://phpmyadmin.VAS_LOGIN.savana-hosting.cz/.

Přihlásíte se k databázi, v levé části vyberete název databáze (běžně je dostupná i databáze information_schema, u té se export neprovádí) z které bude probíhat export. Klikněte na záložku “Export”. Zde již stačí vybrat požadované nastavení a stisknout “Proveď”.

Adminer

Přístup na naší implementaci naleznete stejně jako pro PHPMyAdmin v administraci Vašeho hostingového účtu v sekci “ÚČET - STAV” u kolonky “Administrace MySql5”. V případě Managed VPS a Profi VPS (SAVANA500 až SAVANA9000) je Adminer předinstalován stejně jako PHPMyAdmin a lze jej nalézt pod adresou, dle následujícího formátu https://VAS_LOGIN.savana-hosting.cz/adminer.

Po spuštění se zobrazí přihlašovací okno. Vyplňte “localhost” jakožto adresu serveru, dále pak vyplníte název databáze, uživatele databáze (stejné jako název databáze) a heslo k databázi.

Po přihlášení vyberete databázi a kliknete na Export. Zde upravíte nastavení nejlépe na “Uložit” a poté opět tlačítkem “Export”.

Terminál ve VPS serveru

Dalším, rychlejším a pro velké soubory dat k exportu i jediným možným způsobem je export pomocí příkazu zadaného v terminálu při připojení přes SSH k Vašemu hostingovému účtu. Pro tuto možnost je nutné si nejprve aktivovat SSH přístup a umístit importovací soubor na server (buď pomocí FTP nebo WinSCP).

Po přihlášeni přes SSH a vyvolání Midnight Commander je vhodné projít strukturou adresářů až do místa kde máte uložen importovací soubor (zjednoduší to příkaz na uvedený v příkladu). Následně pomocí klávesové zkratky CTRL+O skrýt Midnight Commander a zadat následující příkaz (v případě importu do balíčku DB VPS SSD - Použijte ROOT účet a přidejte parametr “-h mysql5-vps” pro určení hosta).

mysqldump -u [DB] -p[HESLO] [DB] > [soubor.sql]

Pro příklad:

mysqldump -u nazevdatabaze -pheslokdatabazi nazevdatabaze >/sqluploads/nazev_exportovaneho_souboru.sql

V některých případech je třeba exportovat konkrétní tabulku místo celé databáze. V takovém případě lze do příkazu vnést ještě informaci s názvem konkrétní tabulky.

mysqldump -u [DB] -p[HESLO] [DB] [TABLE]> [soubor.sql]

Pro příklad:

mysqldump -u nazevdatabaze -pheslokdatabazi nazevdatabaze nazevtabulky >/sqluploads/nazev_exportovaneho_souboru.sql

English Česky Dutch