Emaily

Označte kliknutím doménu pro kterou budete email nastavovat. Vytváření nových emailu najdete pod tlačítkem “PŘIDAT”. Úprava stávající schránky se provádí skrze tlačítko “UPRAVIT” u konkrétní schránky.

Email - jméno emailu. Vyplňte pouze název schránky před zavináčem. Doména bude doplněna automaticky.

Nové heslo - heslo k Vašemu emailu.

Ověření hesla - znovu stejné heslo pro ověření.

Aliasy - další (spřažené) názvy pro emailovou schránku. Navenek se budou tvářit jako více emailových schránek ale fyzicky se bude stále jednat o jednu a tu samou schránku. Budete mít například emailovou schránku info@vase_domena.cz . Pokud si pro ni nastavíte aliasy “informace;obchodni” lze schránku uvádět i jako informace@vase_domena.cz nebo obchodni@vase_domena.cz.

Kopie na emaily - zadejte emaily na které se mají zasílat kopie příchozích zpráv.

Doručovat emaily do schránky - zatrhněte pokud chcete docílit přesměrování na email uvedený v kolonce “Kopie na emaily”. Do schránky u nás již nebudou žádné zprávy doručovány.

Maximální velikost schránky (MB) - maximální velikost e-mailové schránky dostupné v rámci Vašeho hostingového programu. Velikost emailů je dána hostingovým programem. Pro zvýšení kapacity emailových schránek nad rámec hostingového programu je nutné požádat o aktivaci doplňkového programu Mailbox plus (30 Kč/měsíc bez DPH).

Velikost schránky (MB) - maximální velikost emailové schránky.

Doménový koš - pokud je u emailu nastaveno, že má sloužit jako doménový koš je do něj doručován každý email, který má ve svém názvu Vaši doménu pod kterou je email vytvořen a není pro něj nastavena platná schránka. Tato služba je aktivní pouze v případě aktivního balíčku Mailbox PLUS (jedná se o doplňkové nastavení v rámci balíčku).

Autorizace doménového jména - služba která umožní blokaci nežádoucích zpráv odesílaných v rámci Vaší domény z cizích SMTP. Pozor pokud v emailové komunikaci v rámci domény používáte jiný než náš poštovní server SMTP (smtp.savana.cz) pak je třeba mít tuto autorizaci neaktivní.

Groupware - možnost sdílení v rámci schránek kalendáře, úkoly a další informace ( více na https://www.savana.cz/napoveda/email/groupware/ ).

English Česky Dutch