Databáze

Celková velikost dostupných databází je dána hostingovým programem, případně aktivovaným doplňkem, u společnosti Savana.cz.

Nastavení

Login / Jméno databáze - název vaší nové databáze. Uživatelské jméno pro připojení k databází je totožné s jejím názvem. Název databáze je vyžadován unikátní. Nejsou povoleny národní znaky.

Nové heslo - heslo k Vaší databázi.

Ověření hesla - zadejte heslo znovu pro kontrolu správnosti

Typ databáze - typ databáze je pouze InnoDB

Znaková sada - nastavení znakové sady (CHARACTER SET) pro vytváření tabulek, schémat atd.

Porovnávání - nastavení porovnávání znakové sady (COLLATE) pro vytváření tabulek schémat atd.

English Česky Dutch