Dodatečná emailová ověření emailových zpráv (SPF, DKIM a DMARC)

    13.června 2023

    V rámci posledních dní se setkáváme s častějšími nedoručenkami emailových zpráv odesílaných ze strany našeho poštovního serveru, primárně na stranu poštovního serveru Gmail.com (Google.com). Důvodem je absence dodatečných emailových ověření, které lze nad námi spravovanou doménou či emailovými schránkami nastavit přímo v naší administraci.

    Prvním z těchto ověření je technologie DKIM. Můžete ji aktivovat na našem poštovním serveru v sekci DOMÉNY - NASTAVENÍ pod záložkou DNS pomocí posuvníku DKIM. Podrobnější informace o této technologii najdete v nápovědě na adrese https://www.savana.cz/napoveda/emaily-a-emailova-komunikace/overovani-emailove-komunikace/dkim-domenovy-podpis-odchozich-mailu

    Druhým ověřením je technologie SPF. Opět ji lze aktivovat na našem poštovním serveru v sekci DOMÉNY - NASTAVENÍ pod záložkou DNS prostřednictvím pole SPF. Více informací o této technologii naleznete v nápovědě na adrese https://www.savana.cz/napoveda/emaily-a-emailova-komunikace/overovani-emailove-komunikace/spf-seznam-povolenych-postovnich-serveru

    Posledním ověřením je technologie DMARC, která kombinuje předchozí dvě technologie. Opět ji lze aktivovat na našem poštovním serveru v sekci DOMÉNY - NASTAVENÍ pod záložkou DNS pomocí posuvníku DMARC. Další informace o této technologii najdete v nápovědě na adrese https://www.savana.cz/napoveda/emaily-a-emailova-komunikace/overovani-emailove-komunikace/dmarc-overeni-emailove-komunikace

English Česky Dutch