Rsync

rsync je nástroj, který umožňuje v UNIX systémech provádět synchronizaci dat mezi dvěma uložišti. V našem případě jej použijeme pro získání kopií dat uložených na serveru Savana.cz v rámci Webhosting či WordPress hosting. Tento nástroj umožnuje přenášet pouze rozdílové informace a díky tomu je šetrnější na přenos oproti přenosu například přes FTP.

Tento nástroj lze jednoduše použít v rámci UNIX systému, ale díky dále prezentované aplikaci, ji lze velice jednoduše použít i na operačním systému Windows (pro použití nástroje ve Windows lze použít například aplikaci Cygwin ,která je ke stažení zde).

Instalace

V rámci UNIX terminálu i Cygwin je potřeba nainstalovat nástroj “rsync” jelikož není obsahem základní instalace. Výhodou aplikace Cygwin je, že tento nástroj rsync můžeme zvolit k instalaci již během instalačního procesu samotné aplikace, a to ve výběru balíčků pro instalaci.

Práce s rsync

Nyní si popíšeme práci s rsync za pomocí příkazového řádku (existuje mnoho grafických prostředí, které umožňují práci za pomocí nástroje rsync, ty však v nápovědě popisovat nebudeme).

Za použití terminálu v Unix či v Cygwin lze již jednoduše používat nástroj rsync za pomocí příkazu:

rsync -a název_účtu@název_vaší_domény::název_účtu /umístění_pro_uložení_dat ze serveru

Vše si ukážeme na příkladu v případě účtu “demo” a jeho domény “demo.cz”:

rsync -a demo@demo.cz::demo /název_složky

Po zadání příkazu se objeví žádost o vložení hesla. Zde vložte heslo které je totožné s heslem pro FTP účet.

Upozorňuji, že v případě Cygwin se umístění složky vztahuje vůči adresáři, kde je aplikace Cygwin nainstalována. Uvedu opět příklad pokud aplikaci Cygwin nainstalujete do “C:\cygwin”, pak výsledná cesta k datům v našem příkladu bude “C:\cygwin\název_složky”.

Příklady některých použítí funkce

rsync -a –delete

Umožní vyčistit složku, kam se data umisťují od dat které na serveru nejsou.

rsync -a –ignore-existing

Přenos ignoruje soubory které již v rámci cílové složky jsou.

English Česky Dutch