Modul Memcached

Modul Memcached je služba poskytující cacheování v rámci operační paměti Vašeho serveru. Tím umožní rychlejší zpracování požadavků Vašich návštěvníků na Vašich webových stránkách. Stejného systému pro zrychlení načítání dnes využívají portály jako Youtube, Facebook či Twitter.

Domovská stránka: memcached.org

Wiki: Memcached/Wiki na Github

Aktivaci modulu Memcached lze provést v administraci hostingového účtu v sekci “VPS - MODULY” (pro správné fungování je třeba aktivovat také modul Igbinary, ten ukládá data v binární formě a tak zrychluje celé zpracování).

Služba Memcache beží formou démonu na socketu. Z tohoto důvodu je třeba aby aplikace, které chtějí Memcached využívat, využívali připojení vůči tomuto socketu. Ten leží na adrese /var/run/memcached/memcached.sock pod portem číslo 0.

Výchozí vypršení cache jsou 3 hodiny, v ojedinělých případech může dojít k vyprázdnění dříve díky nedostatku volné operační paměti. Aplikace může sama cache vyprázdnit skrze flush. Memcached lze samozřejmě také vyprázdnit skrze restart serveru v administraci hostingového účtu v sekci “VPS - RESTART” .

W3 Total Cache v rámci aplikace WordPress

Nejrozšířenějším opensource redakčním systémem na světě je pravděpodobně WordPress a nejvyužívanějším cacheovacím pluginem v rámci této aplikace bude pravděpodobně W3 Total Cache. Proto si ukážeme příklad nastavení volání uvedeného socketu v rámci tohoto pluginu.

V rámci nastavení jednotlivých cache pod položkou “Performance” v hlavním menu zadní administrace WordPress (v našem příkladu sekce “Page Cache”) lze vyplnit adresu k onomu socketu u kolonky “Memcached hostname:port / IP:port”. U této kolonky vyplňte adresu vedoucí k socketu modulu Memcached. Některé aplikace (jako v našem příkladu) vyžadují také uvedení portu pro onen socket, tedy adresu doplňte o dvojtečku a číslo portu “0”.

Aplikace Joomla

Nastavení v redakčním systému Joomla se provádí uvnitř administračního rozhraní aplikace.
Po přihlášení je třeba přejít do sekce v levém menu “Konfigurace - Globální”. Zde kliknete na záložku “Systém”. Posléze uvidíte “Nastavení mezipaměti” kde je nutné pro využívání Memcache zvolit v typu “Zpracování paměti” -> “Memcached (experimentální)”.
Adresu služby Memcache “/var/run/memcached/memcached.sock” je nutné vložit do nastavení s názvem “Memache Server Host”.

Joomla také nedovolí vložit port 0 který odpovídá službě Memcached. Z toho důvodu je nutné dokončit nastavení zásahem do souboru configuration.php v kořenovém adresáři aplikace. Zde je potřeba upravit příslušný řádek na hodnotu 0.

public $memcached_server_port = ‘0’;

Upozorňujeme, že v případě přeuložení příslušné sekce v administraci Joomla, dojde k varování a nutnosti definice jiného portu než 0. Proces editace skrze soubor configuration.php je tedy následně nutné podstoupit znovu.

Ujistěte se, že nemá více instalací Joomla stejný secret kód (public $secret = ‘secret_word’;) v konfiguračním souboru domény (configuration.php). Jinak by mohli Joomla instalace sdílet stejný cache soubor a vzájemně se tak ovlivňovat.

Aplikace Prestashop

Nastavení v eshop systému Prestashop se provádí uvnitř administračního rozhraní aplikace. Po přihlášení je třeba přejít do sekce v levém menu “Nástroje - Výkon”. Zde si zobrazte nastavení “Cachování” a vyberte možnost “CacheMemcahed”.

Do pole IP adresa vložte “/var/run/memcached/memcached.sock”, a uveďte port “0” a hmotnost “1”.

English Česky Dutch