Ostatní

/

Informace o PHP konfiguraci

Multihosting - PHP Info pro PHP 5.6

Článek předávající PHP Informace pro PHP 5.6 na multihostingovém tarifu SAVANA500 až SAVANA4001.

Profihosting - PHP Info pro PHP 5.6

Článek předávající PHP Informace pro PHP 5.6 na profihostingovém tarifu SAVANA5000 až SAVANA9000.

Multihosting - PHP Info pro PHP 7.0

Článek předávající PHP Informace pro PHP 7.0 na multihostingovém tarifu SAVANA500 až SAVANA4001.

Webhosting - PHP Info pro PHP 7.0

Článek předávající PHP Informace pro PHP 7.0 na webhostingovém tarifu SAVANA100 až SAVANA201.

Profihosting - PHP Info pro PHP 7.0

Článek předávající PHP Informace pro PHP 7.0 na profihostingovém tarifu SAVANA5000 až SAVANA9000.

Webhosting - PHP Info pro PHP 5.6

Článek předávající PHP Informace pro PHP 5.6 na webhostingovém tarifu SAVANA100 až SAVANA201.