Chmod

Práva chmod se dají specifikovat jak pro soubor tak také pro složku. Doporučujeme tak zkontrolovat jaký chmod je nastaven na složce ve které si přejete pracovat (často tak může blokovat změny nad soubory a to i jejich odstranění).

Chmod lze zapsat jak za pomocí číslic tak i přímou volnou jednotlivých atributů (1. číslo - vlastník, 2. číslo - skupina, 3. číslo - ostatní).

Obrázek č. 1 zobrazuje nastavení v FTP klientu Filezilla. Vyvoláte kontextovou nabídku nad souborem a vyberete “Oprávnění souborů…”.

Velice obdobnou editaci nabízí WebFTP klient. Zde zatrhnete soubor k editaci a poté stisknete tlačítko “Práva”.

V rámci FTP klienta Total Commander vyvoláte nabídku pro změnu atributů volbou “Soubor - Změna atributů”.

English Česky Dutch