Nastavení e mailu na mobilním zařízení s Android OS

Nastavení e-mailu na mobilním zařízení s Android OS

V menu telefonu si otevřeme

Nastavení – Účty – Přidat účet – Další (POP/IMAP).
(Settings – Accounts –Add account – Next (POP/IMAP).

Nejdříve vyplníme obecné údaje:
E-mailová adresa: Vaše e-mailová adresa
Heslo: ******

Nastavení serveru příchozí pošty

Protokol: POP3
E-mailová adresa: Vaše e-mailová adresa
Uživatelské jméno: Vaše e-mailová adresa
Heslo: ******
POP server: pop3.savana.cz
Typ zabezpečení: Žádný (zabezpečné připojení pomocí TLS)
Port serveru: 110 (port pro zabezpečené připojení 995)

nebo

Protokol: IMAP
E-mailová adresa: Vaše e-mailová adresa
Uživatelské jméno: Vaše e-mailová adresa
Heslo: ******
POP server: imap.savana.cz
Typ zabezpečení: Žádný (zabezpečné připojení pomocí TLS)
Port serveru: 143 (port pro zabezpečené připojení 993)

Nastavení serveru odchozí pošty

Je nutné přihlášení: Ponechte zaškrtnuté
Uživatelské jméno: Vaše e-mailová adresa
Heslo: ******
SMTP server: smtp.savana.cz
Typ zabezpečení: Žádný (zabezpečné připojení pomocí TLS)
Port serveru: 25 (port pro zabezpečené připojení 465)

English Česky Dutch