Microsoft Outlook v Office 365

Přístup k nastavení pro nový účet

Přes položku “Soubor - Informace” máte možnost přidat nový účet pod položkou “Přidat účet”. Objeví se Vám kolonka s možností vyplnit Vaší adresu. Po vyplnění klikněte na tlačítko “Připojit”.

V tomto kroce již můžete vybrat zda si přejete využívat POP nebo IMAP protokol pro Vaší schránku.

Nastavení protokolu IMAP

Vyplňte adresu IMAP serveru (imap.savana.cz), vyberte způsob šifrování a vyplňte odpovídající port. Doporučujeme využít kombinace šifrování “SSL/TLS” a port “993” jako na snímku. Vyplňte adresu SMTP serveru (smtp.savana.cz), vyberte způsob šifrování a vyplňte odpovídající port. Doporučujeme využít kombinace šifrování “SSL/TLS” a port “465” jako na snímku. Samozřejmostí je možnost využití cizího SMTP (například poskytovatele připojení k internetu), v takovém případě pro SMTP vyplňte údaje dle jejich instrukcí.

Nastavení protokolu POP

Vyplňte adresu POP serveru (pop3.savana.cz), vyberte způsob šifrování a vyplňte odpovídající port. Doporučujeme využít kombinace šifrování “SSL/TLS” a port “995” jako na snímku. Vyplňte adresu SMTP serveru (smtp.savana.cz), vyberte způsob šifrování a vyplňte odpovídající port. Doporučujeme využít kombinace šifrování “SSL/TLS” a port “465” jako na snímku. Samozřejmostí je možnost využití cizího SMTP (například poskytovatele připojení k internetu), v takovém případě pro SMTP vyplňte údaje dle jejich instrukcí.

Přístup k nastavení pro existující účet

Přes položku “Soubor - Informace” máte možnost editovat již existující účet pod položkou “Nastavení účtu - Nastavení účtu…”.

Pod záložkou “E-mail” stačí zvolit kterou schránku si přejete editovat a volíte volbu “Opravit…”.

Zde vyplňte název Vaší schránky, pod “Upřesnit možnosti” zatrhněte “Umožnit mi ručně si opravit účet” a potvrďte proces stisknutím tlačítka “Oprava”.

Nastavení IMAP

Ujistěte se, že máte správně vyplněno uživatelské jméno (včetně domény a koncovky). Vyplňte adresu IMAP serveru (imap.savana.cz), vyberte způsob šifrování a vyplňte odpovídající port. Doporučujeme využít kombinace šifrování “SSL/TLS” a port “993” jako na snímku. Pokračujte tlačítkem “Odchozí pošta”.

Vyplňte adresu SMTP serveru (smtp.savana.cz), vyberte způsob šifrování a vyplňte odpovídající port. Doporučujeme využít kombinace šifrování “SSL/TLS” a port “465” jako na snímku. Zkontrolujete také že má zvolenu volbu “Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty”. Samozřejmostí je možnost využití cizího SMTP (například poskytovatele připojení k internetu), v takovém případě pro SMTP vyplňte údaje dle jejich instrukcí.

Nastavení POP

Ujistěte se, že máte správně vyplněno uživatelské jméno (včetně domény a koncovky). Vyplňte adresu POP serveru (pop3.savana.cz), vyberte způsob šifrování a vyplňte odpovídající port. Doporučujeme využít kombinace šifrování “SSL/TLS” a port “995” jako na snímku. Pokračujte tlačítkem “Odchozí pošta”.

Vyplňte adresu SMTP serveru (smtp.savana.cz), vyberte způsob šifrování a vyplňte odpovídající port. Doporučujeme využít kombinace šifrování “SSL/TLS” a port “465” jako na snímku. Zkontrolujete také že má zvolenu volbu “Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty”. Samozřejmostí je možnost využití cizího SMTP (například poskytovatele připojení k internetu), v takovém případě pro SMTP vyplňte údaje dle jejich instrukcí.

English Česky Dutch