Emaily a emailová komunikace

Zvětšení velikosti emailové schránky

Článek popisující způsob zvětšení emailové schránky v rámci administrace hostingového účtu.

Obecné informace o emailu

Základní informace a nastavení pro emailovou komunikaci na našem poštovním serveru.

Groupware

Článek popisující groupware

Nastavení pošty na Gmail

Stručný návod na nastavení pošty skrze službu Gmail od Google.com.

Uživatelské nastavení emailu

Článek popisující uživatelské nastavení emailu

Přenos emailů v rámci klienta

Jednoduchý přenos emailů v rámci nastaveného poštovního klienta. Například při změně poskytovatele poštovního serveru.

Získání zdrojového kódu e-mailové zprávy

Článek popisující získání zdrojového kódu e-mailové zprávy

Zálohování a exportování obsahu emailových schránek

Článek popisující zálohování a exportování obsahu emailových schránek

SPF - Seznam povolených poštovních serverů

Nápověda pro nastavení seznamu povolených poštovních serverů tzv. SPF záznam.

Blokace některých typů příloh

Článek popisující důvody a příklady zákazaných příloh v rámci emailové komunikace.

Podpis v HTML

Postup nastavení pro využívání HTML podpisu s obrázky.

Hromadné rozesílání emailů

Důležité informace pro rozesílání hromadných emailů.

DKIM - Doménový podpis odchozích mailů

Nápověda pro nastavení doménového podpisu pro odchozí poštu DKIM.

Test komunikace s poštovním serverem skrze příkazový řádek

Článek popisující test komunikace s poštovním serverem skrze příkazový řádek

PHP funkce Mail()

Článek popisující pHP funkce Mail()

Změna hesla k emailové schránce

Článek popisující změna hesla k emailové schránce

Nastavení SMTP savana.cz na Gmail

Nastavení SMTP savana.cz na službě Gmail.

Automatické nastavení emailů (Autodiscover)

Návod za vytvořením systému pro automatické nastavení emailů v rámci poštovního klienta (autodiscover).

Vytvoření emailové schránky

Popis postupu pro vytvoření nové emailové schránky.