Převod SK domény

Při převodu .sk domény pod Váš účet je nutné nejprve získat Auth-ID. To lze jednoduše získat u stávajícého registrátora Vaší domény.

Za převod je účtován poplatek dle ceníku, který naleznete na našich oficiálních stránkách zde.

Auth-ID je vždy zasláno na email majtele domény, které použijete později při vyplňování formuláře. Jeho platnost končí okamžitě při prvním využití.

Samotný převod pak zahájíte přihlášením do administrace hostingového účtu na adrese https://webcontrol.savana.cz. Zde zvolte sekci “DOMÉNY - NOVÁ DOMÉNA”. Zadejte název domény (bez www), která se bude převádět. Zvolte režim “Převod domény”. Můžete také zadat kořenový adresář a případně zvolte doménu jako alias k nějaké již umístěné ve Vašem účtu. Uložte a vyčkejte než dojde k ověření a potvrzení převodu ze strany Savana.cz.

V kolonce “Subjekt” je nutné zvolit kontakt majitele domény. Pokud zde takový kontakt ještě není vytvořen, můžete tak provést v sekci “DOMÉNY - SUBJEKTY”.

Upozorňujeme, že tento proces nijak nemění majitele domény.

English Česky Dutch