Databáze VPS SSD

  • pronájem virtuálního databázového serveru který je připojen k VPS Vašeho hostingu

  • možnost speciálních nastavení databáze

  • vhodné pro větší a více zatěžované databáze

  • root přístup k nastavení databáze

  • možnost vzdáleného připojení do databáze (netýká se root přístupu)

Základní parametry a cenu naleznete v našem ceníku Managed VPS či ceníku Profi VPS.

Databáze VPS SSD lze vytvářet ve dvou režimech:

  1. Pomocí administrace hostingového účtu, v sekci “DATABÁZE - NASTAVENÍ” kde u takto vytvořené databáze lze povolit vzdálený přístup (pokud máte tuto možnost aktivní), je pravidelně zálohována a zobrazuje se obsazený prostor.

  2. Po aktivaci položky “Aktivovat root účet” v sekci “DATABAZE - DATABAZE VPS” vytvoříte na DB VPS “root” práva a databáze poté spravujete a vytváříte phpMyAdmina. Výhodou je větší kontrola nad vytvořenou databází. Nevýhodou je pak to, že databáze nejsou zálohovány, nejsou zobrazovány v administraci a nelze u nich vytvořit vzdálený přístup.

Databáze VPS

typ host jméno uživatele jméno databáze heslo
MySQL 5 VPS mysql5-vps jmenodb jmenodb vaseheslodb

Upozorňujeme, že při požadavku na spojení s tímto typem databáze je již nutné vyplnit hodnotu host “mysql5-vps”. Pro práci v rámci PHPMyAdmin stačí využít adresy v sekci “ÚČET - STAV” u kolonky “Administrace MySQL5 databází”. V rámci přihlašovacího formuláře PHPMyAdmin je nutné onen host také zvolit volbou “mysq5-vps”.

English Česky Dutch