Plánovač

Plánovač úloh slouží pro pravidelné spouštění akce v zadaný čas.

Název - název nové naplánované úlohy.

Url/cesta - url adresa Vašeho scriptu, který se má spouštět v zadaných intervalech. V případě jiných typů než URL uveďte umístění v rámci serveru.

Hodiny - označení hodin kdy se má skript spustit.

Email report - zde uveďte adresu na jaký email mají být reporty od cronu zasílány. V případě že tato položka nebude vyplněna, pak bude zpráva zasílána na kontaktní email.

Zákaz posílání reportů na email - v připadě aktivního nastavení nebudou reporty od cronu zasílány.

Poznámka pro vás - místo pro Vaše poznámky k plánovači.

English Česky Dutch