SVN

Název skladiště (repozitory) - vložte název Vašeho nového repozitáře.

URL skladiště - adresa na které je subversion dostupné.

Název autorizační oblasti - text zobrazený v nadpisu autorizačního okna.

povolení uživatelé - seznam povolených uživatelů. Jednotlivé záznamy “jméno:heslo” oddělte středníkem.

Konfigurace authz_svn - širší nastavení uživatelských účtů v rámci repositáře.

English Česky Dutch